Calendar creștin ortodox duminică, 29 mai 2022: Rugăciunea pentru iertarea păcatelor către Sfânta Muceniță prăznuită duminică de Biserica Ortodoxă

,
Calendar creștin-ortodox duminică, 29 mai 2022. Sf Muceniță Teodosia din Tir

Calendar creștin-ortodox duminică, 29 mai 2022. Sf Muceniță Teodosia din Tir

[Sursa foto: creștin-ortodox.ro]

Duminică, 29 mai 2022, Biserica Ortodoxă Română prăznuiește o Sfântă Muceniță, aspru pedepsită pentru credința ei puternică întru Mântuitorul Hristos. Care este rugăciunea pentru iertarea păcatelor care se rostește duminica aceasta.


In articol:

Calendar creștin-ortodox duminică, 29 mai 2022. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește duminică pe Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, o tânără fecioară de 18 ani, care a fost aspru pedepsită pentru credința ei puternică întru Mântuitorul Iisus Hristos.

Care este rugăciunea pentru iertarea păcatelor către Sfânta Muceniță Teodosia care trebuie rostită duminică de credincioși. 

Citeste si: Moșii de vară 2022. Când are loc loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de vară

Viața și moartea Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir 

Calendar creștin-ortodox duminică, 29 mai 2022. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește duminică pe Sfânta Muceniță Teodosia din Tir, o tânără fecioară de 18 ani care a trăit în orașul Tir din Fenicia și care a fost ucisă în anul 308 din cauza credinței întru Mântuitorul Hristos. 

Despre viața și moartea Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir, prăznuită duminică, 29 mai 2022 de Biserica Ortodoxă Română, s-au scris următoarele, pe baza unui martor pe nume Evsesie care a văzut chinurile la care a fost supusă Sf Muceniță, în ultimele ei zile de viață pe Pământ. 

Întinzându-se asupra noastră până la cinci ani prigoana de la păgânii închinători la idoli, în două zile ale lunii aprilie, chiar la praznicul Învierii Domnului, în cetatea Cezareea Palestinei o fecioară credincioasă și cinstită de neam din Tir, care nu avea încă optsprezece ani, s-a apropiat de cei care erau închiși în temniță, legați pentru Hristos, și le spunea cu îndrăzneală despre împărăția lui Dumnezeu.

Citeste si: Cine au fost Sfinții Constantin și Elena, sărbătoriți de ortodocși pe 21 mai

Ea le-a urat de bine, rugându-i s-o pomenească înaintea Domnului când vor sta înaintea Lui, după sfârșitul nevoinței lor cei mucenicești.

Văzând ostașii pe fecioară că vorbește cu cei legați pentru Hristos, au răpit-o ca și cum făcuse un mare rău și au adus-o la ighemonul Urban spre cercetare. Ighemonul, fiind plin de mânie și de sălbăticie cumplită de fiară, a muncit-o cu cumplite munci, strujindu-i până la oase coastele și sânii cu unghii de fier; dar ea, fiind cu fața luminoasă, pe toate le răbda cu curaj. Deci, a poruncit s-o înece în adâncul mării”.

Acestea le povestește Evsevie, care a fost martor ocular la toate muncile. În povestirea romanilor se mai adaugă: „Teodosia, această sfântă muceniță a lui Hristos, după înecarea sa în mare, a fost scoasă vie de îngeri din adânc la uscat și umbla purtând în mâini piatra care fusese legată de grumajii ei. Apoi, prinzând-o din nou și aducând-o la judecată, muncitorul a dat-o spre mâncarea fiarelor, dar n-a fost vătămată de ele. După aceea a poruncit s-o taie cu sabia. Și, când i-a tăiat capul, s-a văzut o porumbiță, zburând din gura ei, care strălucea mai mult decât aurul și s-a suit spre cer. Apoi, după ce a sosit noaptea, sfânta muceniță s-a arătat părinților săi în mijlocul sfintelor fecioare, îmbrăcată cu o haină mai albă decât zăpada, având o cruce de aur în mâini, purtând o cunună pe cap și zicând: "Iată cât de mare este slava și darul Hristosului meu de care ați vrut să mă lipsiți!”.

Citeste si: Înălţarea Domnului 2022. Pe ce dată pică Înălțarea în acest an și ce sărbătoresc românii în această zi sfântă

Rugăciunea de duminică pentru iertarea păcatelor către Sf Muceniță Teodosia 

Calendar creștin-ortodox duminică, 29 mai 2022. Aceasta este rugăciunea pe care credincioșii trebuie să o rostească duminică pentru iertarea păcatelor către Sf Muceniță Teodosia prăjnuită duminică, 29 mai 2022. 

Rugăciunea de duminică pentru iertarea păcatelor  

Troparul Sfintei Muceniţe Teodosia, fecioara, glasul al 4-lea:

La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Rugăciunea de duminică pentru iertarea păcatelor

Rugăciunea de duminică pentru iertarea păcatelor

[Sursa foto: wikipedia]

Cântarea 1, glasul al 4-lea.

Irmosul:

Adâncul Mării Roşii cu urme neudate, pedestru trecându-l Israel cel de demult cu mâinile lui Moise în chipul Crucii, puterea lui Amalec în pustiu o a biruit.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Dumnezeu, Cel Ce de bună voie S-a suit pe Cruce şi S-a făcut ţie Teodosia cale de pătimire, căci surpând pe tiranul, l-a făcut să se batjocorească de mucenici, ca o vrabie.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu bună tărie ai surpat la pământ pe înşelătorul, preacinstită Teodosia şi ca o purtătoare de biruinţă, ai primit cununa biruinţei, muceniţă prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cel ce odinioară avea semeţie mare, acum s-a surpat, lovindu-se de răbdarea ta, sfântă muceniţă, căci luând asupra ta puterea Crucii, ai ruşinat pe cel ce fără de măsură se trufea.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu vicleşug înşelându-mă şarpele, m-a luat rob, punând întru mine poftă a mă face dumnezeu; iar prin tine, Preacurată, chemându-mă din nou, chiar cu adevărat m-am îndumnezeit.

Cântarea a 3-a. Irmos: Se veseleşte de Tine Biserica...

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pofta cea dumnezeiască pe tine Teodosia te-a arătat mireasă lui Hristos, căci ai iubit Crucea Lui, muceniţă credincioasă.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Părăsind purtarea de grijă a trupului cea făcătoare de stricăciune, cinstită Teodosia, vieţuieşti întru Duh făcător de viaţă, prealăudată.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vindecă-mi cugetul cu cinstit darul tău cel de Dumnezeu dăruit şi sufletul meu care este slăbănogit de patimi tămăduieşte-l.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ridicat-ai, o, stăpână preacurată, chipul meu cel căzut, născând pe începătorul sculării noastre a tuturor.

Irmosul:

Se veseleşte de Tine Biserica Ta, Hristoase, strigând: Tu eşti puterea mea, Doamne şi scăparea şi întărirea.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Ridicat pe Cruce văzându-Te Biserica pe Tine, Soarele dreptăţii, a stat întru a sa rânduială, precum se cuvine strigând: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Mândrindu-se tiranul cel viclean, socotea ca să înspăimânteze cu muncile bună întărirea răbdării tale, iar tu prealăudată strigai: Slavă lui Dumnezeu.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cunoştinţă de mai înainte te-ai îmbogăţit de dumnezeiasca numire cea de Dumnezeu dată, muceniţă purtătoare de chinuri, căci te-ai făcut dare lui Dumnezeu, veselindu-ne pe noi care cu credinţă şi cu dragoste te cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind înfrumuseţată şi îmbrăcată cu podoabă mucenicească, înroşită cu sângele tău, cugetătoare de Dumnezeu Teodosia, strigai Mirelui tău: Cu dragoste voi alerga după Tine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară Preacurată, cu cuviinţă dumnezeiască ai născut pe Cuvântul Întrupat şi ai rămas Fecioară; drept aceea cu glasuri netăcute şi cu credinţă neîndoită, strigăm ţie: Stăpână, bucură-te.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Tu, Doamne, lumina mea, în lume ai venit, lumina cea sfântă, Care întorci din întunericul necunoştinţei, pe cei ce Te laudă pe Tine cu credinţă.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu cuget dumnezeiesc iubind fecioarele pe Hristos, au mers după Dânsul, slăvindu-L cu cântări.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Schimbând viaţa cea vremelnică, pe viaţa cea veşnică, prin puţin sânge, a moştenit muceniţa împărăţia cerurilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Moaştele mucenicilor ca nişte izvoare curg tămăduiri celor bolnavi şi prin credinţă vindecă bolile sufletelor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cine poate să tâlcuiască taina ta, Preacurată? Căci pe Ziditorul, pe Care nu-L încap toate, L-ai încăput în pântecele tău.

Cântarea a 6-a. Irmos: Jertfi-voi Ţie...

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Pentru Tine Hristoase cu sârguinţă a primit moarte muceniţa Teodosia, înspăimântându-se de îngrozirile tiranilor, urmând patimii Tale celei de bună voie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-se femeile cu Crucea Ta, fiind rănite de dorire şi de dragostea Ta cea dumnezeiască, prea lesne au călcat capetele balaurilor, precum ai zis, Mântuitorule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Mirele cel înţelegător, aflându-te pe tine Porumbiţă cu totul desăvârşită şi Preacurată şi Crin foarte luminos şi Floare din văi, S-a sălăşluit întru tine, o, Maică a lui Dumnezeu.

Irmosul:

Jertfi-voi Ţie cu glas de laudă, Doamne, Biserica strigă către Tine, de sângele demonilor curăţindu-se, cu sângele cel curs prin milostivire din coasta Ta.

CONDAC, glasul al 2-lea.  Podobie: Căutând cele de sus...

Cu ostenelile ai câştigat viaţa cea fără osteneală şi în sângiurile tale ai înecat pe vrăjmaşul cel spurcat al Bisericii lui Hristos, prealăudată şi te bucuri cu oştile cele de sus, acoperind pe cei ce săvârşesc pomenirea ta.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul persienesc tinerii lui Avraam, cu pofta dreptei credinţe, mai vârtos decât cu văpaia focului fiind aprinşi, au strigat: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Văzându-te noi pe tine, muceniţă, împodobită cu frumuseţi de Dumnezeu date, cu credinţă şi cu cântări, curat strigăm Mirelui tău: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împreună cu fecioarele purtând făclie, ai intrat acum, muceniţă, bucurându-te, în cămara cea cerească a Mirelui strigând: Binecuvântat eşti în Biserica slavei Tale, Doamne.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cel Ce sade pe tronul cel înălţat, aflându-te pe tine pe pământ Tron de cuviinţă dumnezeiască, Fecioară, S-a odihnit întru tine. Binecuvântată eşti tu între femei, Preacurată Stăpână.

Cântarea a 8-a. Irmos: Mâinile întinzându-şi...

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Dezlegându-te de legăturile trupului, cinstită Teodosia, cu bucurie ai zburat către cămara Mirelui cea luminoasă, dănţuind ca o mireasă şi strălucind cu sânge roşu mucenicesc şi strigând: Toate lucrurile lăudaţi pe Domnul, şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Învrednicitu-te-ai luminat a locui în cămara Mirelui cea cerească, cinstită Teodosia, aflând mărire veşnică pururea pomenită şi cu adevărat te-ai îmbogăţit cu roada vitejiei tale, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul  Duh, Domnul.

Arătatu-te-ai cu adevărat purtătoare de nume, cinstită Teodosia, căci dare de Dumnezeu preaaleasă te-ai dat nouă, preaînţeleaptă, izvorând râuri de daruri, mai presus de cuget, celor ce cu credinţă cântă: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, şi-l preaînălţaţi întru toţi vecii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cu adevărat născând pe Dumnezeu, cu adevărat te-ai arătat maică a lui Dumnezeu, Preacurată, purtând adevărată numire a Dumnezeirii, asemenea cu naşterea. Pentru aceea noi credincioşii cu cuget dumnezeiesc te mărim, Născătoare de Dumnezeu, Preacurată Stăpână.

Irmosul:

Să lăudam, bine să cuvântăm şi să ne închinăm  Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe  Dânsul întru toţi vecii.

Mâinile întinzându-şi Daniil, gurile leilor cele deschise în groapă le-a încuiat şi puterea focului a stins, cu buna faptă încingându-se, tinerii cei iubitori de dreapta credinţă, strigând: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul.

Cântarea a 9-a. Irmos: Hristos, piatra cea netăiată...

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Cu rugăciunile tale, de Dumnezeu cugetătoare, muceniţă Teodosia, prealăudată, dezleagă lanţurile greşelilor celor ce cu dreaptă credinţă te laudă pe tine, ca una ce stai înaintea lui Dumnezeu Atotţiitorului, preacinstită.

Stih: Sfântă Muceni ț ă Teodosia, roagă-te lui Domnezeu pentru noi.

Îndumnezeindu-te cu plecarea către Dumnezeu, cu iscusire ai câştigat pofta strămoaşei Eva, făcându-te Dumnezeu prin împărtăşire dumnezeiască; pentru aceasta, preafericită Teodosia, pe tine te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu totul este dulceaţă Mirele tău, purtătoare de chinuri, muceniţă Teodosia; cu totul este veselie sufletească Hristos, de Care acum îndestulându-te, adu-ţi aminte de noi cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul, Cel ce a împodobit toate, vrând să Se întrupeze, S-a sălăşluit întru tine, pe tine singură aflându-te mai sfântă decât toate şi te-a arătat cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară.

Irmosul:

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat Fecioară S-a tăiat, adunând firile cele osebite. Pentru aceasta veselindu-ne, pe tine Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

SEDELNA, glasul al 4-lea.  Podobie: Degrab ne întâmpină...

Dare lui Dumnezeu eşti după cuviinţă, muceniţă înţeleaptă, strălucind întru pătimire şi întru luminată feciorie, cu razele luminând cugetele tuturor, celor ce pururea te cinstesc pe tine cu credinţă, Teodosia şi săvârşesc pe pământ praznicul tău cel prealuminat, de Dumnezeu fericită.

SEDELNA, glasul al 8-lea:  Podobie: Pe înţelepciunea...

Cu curgerea sângiurilor tale toată puterea diavolului celui viclean, cu adevărat înecând mărită, adâncul cel mare al chinurilor fără vătămare ai trecut şi intrând în cămara cea cerească, te-ai sălăşluit în pământul cel sfânt, după vrednicie primind plata ostenelilor, prealăudată Teodosia; roagă pe Hristos Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli, celor ce cu dragoste cinstesc sfântă pomenirea ta.

Sursă: doxologia.ro

 

 

Citește-ne pe

Citește și:

Momentul în care armata rusă atacă cu rachete mall-ul din Kremenciuk, surprins de camere. Oamenii, nevoiţi să sară în lac VIDEO

Ce se dă de pomană de Sfinții Petru și Pavel. Iată ce trebuie să împartă credincioșii în această zi

Secretarul general al NATO taxează China: 'Suntem dezamăgiți, răspândește multe dintre narațiunile false'

Avocado, darul lui Dumnezeu pentru femei

Ce români vor putea ieși la pensie înainte de termen? Ce meserii vor fi încadrate la condiții speciale

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies