Calendar Creștin Ortodox, 9 octombrie 2021. Sărbătoare mare sâmbătă pentru creștinii ortodocși. Ce sfânt este prăznuit?

,
sarbatoare 9 octombrie 2021 calendar crestin ortodox

În calendarul creștin ortodox este sărbătoare pe 9 octombrie 

[Sursa foto: Captură YouTube]

Este din nou sărbătoare în calendarul creștin ortodox. Află ce mare sfânt este sărbătorit de creștinii ortodocși pe 9 octombrie 2021.


In articol:

Calendarul creștin ortodox pentru luna octombrie arată că sâmbătă, 9 octombrie, este pomenit un mare sfânt.

Mai exact, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Iacob al lui Alfeu. Descoperă cine a fost Sfântul Iacob al lui Alfeu, dar și în ce mod brutal și-a găsit sfârșitul. 

Calendar Creștin Ortodox, 9 octombrie 2021. Ce sărbătoare este sâmbătă?

Biserica Ortodoxă Română îl pomenește pe Sfântul Iacob al lui Alfeu în fiecare an, pe data de 9 octombrie. Astfel, e sărbătoare pentru credincioși și motiv de rugăciune. Cine a fost Sfântul Iacob al lui Alfeu? Potrivit calendarului creștin ortodox, Sfântul Iacob al lui Alfeu a fost fratele Sfântului Apostol Matei, unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. La fel ca fratele său, Sfântul Iacob al lui Alfeu a crezut foarte mult în cuvântul lui Iisus Hristos și l-a dus mai departe, acesta vestind Evanghelia în sudul Palestinei și în Egipt.

Sfântul Iacob al lui Alfeu a reușit să convingă un număr mare de păgâni să treacă la creștinism și să se închine lui Iisus Hristos. Mai mult decât atât, datorită Sfântului Iacob al lui Alfeu au fost construite foarte multe biserici și au fost hirotoniți preoți și episcopi. 

Cum la acea vreme credința în Dumnezeu era aspru pedepsită de păgâni, în cele din urmă, Sfântul Iacob al lui Alfeu a murit după ce a fost răstignit pe cruce de păgâni. 

Sfântul Iacob al lui Alfeu nu a renunțat la credință atunci când viața i-a fost pusă în pericol, iar pentru acest lucru, Biserica Ortodoxă îi cinstește memoria în fiecare an, pe data de 9 octombrie.

sarbatoare 9 octombrie 2021 calendar crestin ortodox

Pe 9 octombrie, credincioșii îl prăznuiesc pe Sfântul Iacob al lui Alfeu 

[Sursa foto: Captură YouTube doxologia]

Citeste si: CALENDAR creștin ortodox octombrie 2021. Care sunt cele mai importante sărbători religioase din luna octombrie 2021

Cum să te rogi la Sfântul Iacob al lui Alfeu? Cea mai puternică rugăciune pe care să o spui pe 9 octombrie 

Sfântul Iacob al lui Alfeu este pomenit pe 9 octombrie, iar în această zi de sărbătoare, toți credincioșii ar trebui să citească canonul de rugăciune către marele sfânt, potrivit doxologia.ro.

Troparul Sfântului Apostol Iacov al lui Alfeu, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Iacov, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

 

C ântarea 1 glasul al 6-lea.  Irmos: Ca pe uscat umbl ând Israel...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mână dă-mi, de Dumnezeu văzătorule, ucenice al lui Hristos, Apostole Iacov, mie celui ce încep a lăuda cinstit praznicul tău; străluceşte-mi şi luminea­ză-mi inima, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu repejunile Dumnezeieştii înţelepciuni fiind adăpat, râu ai ieşit, ca din Raiul desfătării şi ai adăpat cu adevărat faţa pă­mântului cu curgerile dreptei credinţe, preaînţelepte.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu preasfinţită ceată a uceni­cilor lui Hristos te-ai unit, Sfinte Apostole Iacov, împlinind numărul celor doisprezece; cu care împreună stând înaintea Stăpânului, adu-ţi aminte de noi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe tine, Preasfântă Fecioară, Domnul, Cel Ce a întins cerul şi a întemeiat pământul, Cer Pământesc nouă te-a arătat, Cel Ce a ieşit din tine cu Trup.

 

C ântarea a 3-a. Irmos: Nu este sfânt precum Tu...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luând învederat harul Dumnezeiescului Duh, te-ai arătat celor dintru întune­ric, ca un Luceafăr de diminea­ţă, cuvioase părinte, vestind tuturor arătarea Soarelui Celui Înţelegător.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Piciorul tău a stat arătat în­tru îndreptare, fericite, lângă Împăratul Cel Preabun şi Drept, săltând, foarte bucurându-se şi umblând pe cărarea cea cerească.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de început, Care a făcut toate cu Dumnezeiască Putere, Cel mai Adevărat Învăţător de Taine L-ai avut, Sfinte Apostole Iacov, îndrep­tându-te pe tine la Cunoştinţa Cea Adevărată.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Marie, Nădejdea tuturor ce­lor ce nădăjduiesc spre tine, care ai născut pe Cuvântul, Cel Ce S-a Întrupat pentru noi, scapă-ne de feluri de ispite şi de nevoi, Preacurată.

 

C ântarea a 4-a. Irmos: Hristos este Puterea mea...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Însuşi Domnul, Cel Ce este Unul Sfânt, te-a unit cu cin­stită ceată a ucenicilor pe tine, fericite, văzând mai înainte cu­rată şi luminată viaţa ta.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De minunile Dumnezeies­cului Duh fiind plin, de Dum­nezeu vestitorule, faci minuni vindecând bolile şi dezlegând pe oameni din amăgirea duhu­rilor răutăţii.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca Strălucire, care s-a vărsat în inima ta, fericite, luminată a lucrat-o Dumnezeu şi primitoare de harurile cele mai presus de minte a făcut-o.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin Dumnezeiasca naşterea ta, Fecioară Preacurată, Cetele îngereşti şi adunările omeneşti s-au împreunat; că pe Începă­torul păcii Hristos şi Mântui­torul tuturor L-ai născut.

 

Cântarea a 5-a. Irmos: Cu Dumnezeiască Strălucirea...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu Soarele Cel Înţelegător, fericite, împreună locuitor ai fost, luându-ţi de acolo razele; de la Acela care după Fiinţă El este Întâi, iar al doilea după har te-ai făcut tu, mărite.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Minte preacurată şi lumina­tă având şi curată inimă câştigându-ţi, pe Dumnezeu, Cel Ce S-a Întrupat, L-ai văzut, pe Cel Necuprins cu mintea.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se dă în lături cu umilinţă dinaintea ta, Apostole, toată proorocia şi toată punerea de Lege, fericite; că pe Cel Ce mai înainte Acelea de demult L-au însemnat, tu te-ai învrednicit a-L vedea cu ochii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Iată, Fecioară, după proorocie, ai avut în pântecele tău pe Stăpânul tuturor şi Domnul; pe Care în chip de negrăit, Curată, L-ai născut, rămânând după naştere Fecioară Nestricată.

 

Cântarea a 6-a. Irmos: Marea vieţii văzând-o...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Picioarele tale sunt fru­moase, că pace fără rău­tate bine au vestit; pacea care este mai presus de fire şi care covârşeşte mintea, preacinstite mucenice al Domnului.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

A cunoaşte Taina şi a propo­vădui înfricoşătoarea Întrupare a lui Dumnezeu, te-ai învred­nicit, Sfinte Apostole Iacov, împrumutând razele cele mai întâi lucrătoare de la Însuşi Cel Preaînalt, prea­fericite.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Biserică însufleţită te-ai ară­tat lui Dumnezeu, capiştile de­monilor ai pierdut şi Biserici ai zidit cu Puterea şi cu harul lui Hristos, cel ce eşti Dumnezeiască podoabă a Apostolilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ceea Ce stăpâneşti peste toate făpturile, ca Una ce ai născut pe Dumnezeu Cel Preabun, rănile greşelilor mele vindecă-le, Prea­curată, Milostiv făcând pe Cel Ce S-a născut din tine.

 

CONDAC, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Cel ce vânător păgânilor preaminunat s-a arătat şi între uce­nici preacinstit şi cu Apostolii împreună locuitor, Sfinte Apostole Iacov, lumii bogăţie de tămăduiri izvorăşte şi apără de primejdii pe cei ce-L laudă. Pentru aceasta cu un glas strigăm către dânsul: miluieşte pe toţi cu rugăciunile tale, Apostole!

 

CONDAC glasul al 2-lea. Podobie: Pe cea întru rugă ciuni...

Ca pe un Luceafăr, ce lumi­nează toată făptura, pe însuşi văzătorul lui Hristos şi de Dum­nezeu grăitorul, Apostolul Iacov, cu cân­tări să-l lăudăm, cinstind astăzi prăznuirea lui; că se roagă pururea pentru noi toţi.

 

C ântarea a 7-a.  Irmos: Tinerii  în Babilon...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu vărsarea de Lumină cea fără de materie fiind lumi­nat, Apostole, ai luminat pe cei ţinuţi în negura cea cumplită a necunoştinţei; pe cei ce cântă: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe tine, cel ce ai luminat mul­ţimea păgânilor cu Strălucirile şi cu Razele Duhului, sămânţă Dumnezeiască te-au numit, cân­tând: Binecuvântat eşti, Doam­ne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu înţelepciune de Dum­nezeu dăruită fiind împodobit, ai ruşinat înţelepciunea lumii, grăind, Sfinte Iacov, ca un gânditor de Dumnezeu: Binecuvântat eşti Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri!

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Mai Sfântă eşti decât Sfinţii, Fecioară Maică, Ceea ce ai ză­mislit pe Dumnezeu; pe Care, lăudându-L, neîncetat cântăm: Binecuvântat este, Preacurată, Rodul pântecelui tău.

 

C ântarea a 8-a.  Irmos: Pentru Legile părinteşti...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Învăţându-te cu adevărat Cereştile Taine, fericite tăinuitorule, ai străbătut toată lu­mea, propovăduind cu mare glas cuvântul credinţei lui Hristos; învăţând, Apostole, cu negrăit har şi grăind: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fericit eşti, Sfinte Apostole Iacov, învred­nicit fiind de toată fericirea, ca unul care eşti împreună vorbitor şi împreună locuitor cu Stă­pânul şi cu Moştenirea Cea De­săvârşită cu adevărat te-ai îmbogăţit şi împreună cu Cuvân­tul te veseleşti, glăsuind şi cân­tând: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Stai, Fericite Iacov, pentru lume, prea ales rugător către Mântuitorul, cerând de sus pace bogată bisericilor şi ierta­re de greşelile celor ce te laudă pe tine cu credinţă; cere mântuire sufletelor celor ce cântă: pe Domnul lăudaţi-L lucru­rile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Crucii Tale ne închinăm, Stăpâne și Sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Tu, Solitoare de mântuire te-ai arătat tuturor, Maica lui Dum­nezeu, Una ce eşti cu totul Lău­dată; care ai născut pe Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu Cel Mântuitor; pe Cel Ce ne-a dezlegat de blestemul cel de demult şi a dăruit Binecuvântare celor ce cântă cu credinţă: pe Domnul lăudaţi-L lucrurile şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

 

C ântarea a 9-a. Irmos: Pe Dumnezeu a-L vedea...

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai lumii ca un fulger, luminând pe cei ce şedeau de demult în întunericul şi în umbra necunoştinţei, trăgându-i la Lumina Cea Neapusă a Unuia-Născut Fiului, Celui Ce S-a Întrupat; Căruia însuţi văzător ai fost, fericite şi slugă fierbinte, pe Care Îl mărim.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suflarea cea repede primind, ce s-a adus din cer, fericite şi cu limbă de foc insuflată îmbogăţindu-te, ai ars ca pe nişte spini înţelepciunea cea lumească, cea fără de Dumnezeu; strălu­cind cu Razele Strălucite ale propovăduirii lui Hristos, ai alungat negura necredinţei, de Dumnezeu fericite.

Stih: Sfinte Apostole Iacov, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfrumuseţat fiind cu Podoa­ba Stăpânului Cea Neasemăna­tă, de Dumnezeu înţelepţite şi înfrumuseţat cu strălucire, lu­minezi ca fulgerul şi foarte bucurându-te, Sfinte Apostole Iacov, umbli cu adevărat împrejurul Scaunului Ziditorului şi Dumnezeu, unde sunt Cetele Apostolilor, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ca Una care fără de ispită băr­bătească ai avut în pântecele tău pe Cuvântul, rămânând fără stricăciune, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ai năs­cut pe Emmanuel, Cel Ce este Dumnezeu şi Om. Pe Acesta în­doit în fire ştiindu-L, pe tine te mărim.

 

SEDElNA, glasul al 8-lea.  Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Înţelepciunea cu adevărat în­văţătoare având, care te-a în­văţat pe tine cele mai presus de minte, înţelepciunea elinească nebună a fi ai arătat-o, de Dum­nezeu insuflate şi păgânilor lu­minător Dumnezeiesc ai fost, cu cuvântul dreptei credinţe în­dreptând pe cei neînţelegători. Pentru aceasta, izbăviţi fiind prin tine de înşelăciune, după vrednicie te lăudăm şi cu credinţă te fericim, de Dumnezeu grăitorule, Sfinte Apostole Iacov; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de greşeli să dăruiască celor ce cin­stesc cu dragoste sfântă pome­nirea ta.

 

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,  glasul al 8-lea.  Podobie: Pe Înţelepciunea şi Cuvântul...

Ca Una care eşti Mireasă cu totul fără de prihană a Făcătoru­lui, ca o Maică a Mântuitoru­lui, care nu ştii de bărbat; ca Una care eşti Locaşal Mântuitoru­lui cu totul fără prihană, pe mine, cel ce sunt locaş de ruşine fărădelegii şi batjocură demo­nilor, grăbeşte de mă scapă de lucrarea lor cea rea, făcându-mă locaş luminat prin virtute, Cu­rată, Ceea ce eşti de Lumină Pri­mitoare; alungă-mi negura pa­timilor şi de Împărtăşirea Cea de sus şi de Lumina Cea Neînse­rată, mă învredniceşte, cu ru­găciunile tale.

Citeste si: CÂND este Sfântul Ciprian? Sărbătoare mare în calendarul creștin ortodox

 

Citește-ne pe
Citește și:

Când începe Postul Paștelui în 2022

Bărbat care vindea certificate FALSE, SĂLTAT de poliție: Lucian Bode a anunțat deja că toți afaceriștii de acest gen merg la închisoare

Corina Bilcon RUPE TĂCEREA pentru prima dată! Ce a spus aceasta despre Anamaria Prodan! Este UMILINȚA SUPREMĂ

Ce minuni a făcut icoana Maicii Domnului la Sibiu: "Am simţit cum păşeşte printre noi şi lacrimile au curs de la sine"

PAȘTE 2022. Când pică Paștele Ortodox și cel Catolic în anul 2022?

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies