Calendar creștin ortodox 6 iulie 2022. Prăznuirea unui mare Sfânt, care a primit de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii și de a scoate duhurile rele

Autor: Sara Andreescu
Actualizat: 05 apr 2023, 04:30

Calendar creștin ortodox 6 iulie 2022. Ce sfânt prăznuiește Biserica Ortodoxă miercuri

Sursa: Photo Collage

Calendar creștin 6 iulie 2022. Biserica Ortodoxă prăznuiește miercuri un mare sfânt, care a primit de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii și de a scoate duhurile rele.

Calendar creștin ortodox 6 iulie. Potrivit calendarului creștin ortodox, Biserica prăznuiește miercuri un mare sfânt care a primit de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii și de a scoate duhurile rele.

Este vorba despre Sfântul Sisoe cel Mare, care a fost ucenicul Sfântului Antonie. Sfântul Sisoe cel Mare a trecut la cele veșnice în anul 429 și este prăznuit anual de Biserica Ortodoxă Română la data de 6 iulie 2022, potrivit calendarului creștin ortodox.  

Calendar creștin-ortodox 6 iulie 2022. Prăznuirea Sf Sisoe cel Mare 

Calendar creștin-ortodox 6 iulie 2022. Biserica Ortodoxă prăznuiește anual, la data de 5 iulie, pe cel care a fost ucenicul Sf Antonie cel Mare și anume pe Sfântul Sisoe cel Mare, sfânt care a primit de la Dumnezeu puterea de a vindeca bolnavii, a scoate duhurile rele si a învia morții, potrivit creștinortodox.ro.  

Citeste si: Racla cu brâul Maicii Domnului a ajuns în România. Rugăciunea rostită cu credință la raclă e vindecătoare de necazuri și boli grele

Despre viața și minunile Sf Sisoe cel Mare 

Calendar creștin-ortodox 6 iulie 2022.  Despre viața și minunile săvârșite de Sfântul Sisoe cel Mare, Sfânt pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuiește joi, 6 iulie 2022. 

Luând asupra lui Crucea Domnului Nostru încă din tinerețe, preafericitul nostru Părinte Sisoe s-a retras mai întâi în pustia Schetis (adică "a Schitului"). Înainta atât de repede pe calea virtuții și în lupta ascetică încât a fost în curând considerat de toți drept modelul de călugăr. La puțin timp după moartea Sfântului Antonie, pe când pustiile Sketis și Nitria începeau să fie populate cu prea multă lume, el se hotărî să meargă în partea interioară a muntelui, unde trăise marele patriarh al pustiului, și care era pe atunci părăsită din cauza invaziilor barbare (prin 357).

Rămase acolo 72 de ani, urmând în toate pe Sfântul Antonie. Un frate îl întreba într-o zi dacă a ajuns la măsura lui ava Antonie. El îi răspunse : "Dacă aș avea unul din gândurile avvei Antonie, aș deveni cu totul ca de foc ; cunosc însă un om care, cu trudă, poate să ducă gândirea avvei Antonie".

Primea hrană din când în când printr-un călugăr venit de la Pispir, dar se întâmpla o dată că acesta să întârzie aproape zece luni.

Cum mergea prin munte, Sisoe întâlni un vânător, venit din Faran (Sinai), care nu văzuse pe nimeni de 11 luni. Bătrânul se întoarse atunci în chilia să și lovindu-se peste piept își spuse : "Iată, credeai că ai făcut lucru mare, dar tu nu ești nici măcar la măsurile acestui mirean !".

Citeste si: Pentru a avea parte de belșug și sănătate, evită aceste produse până la Sfântul Ilie. Cele mai vechi tradiții și obiceiuri de Sf Ilie, aducătorul de ploi

Printre virtuțile care îi împodobeau inima, excela înainte de toate în smerenie și îi învăța pe cei care îl vizitau că aceasta se poate obține mai întâi prin abstinență, apoi prin rugăciune și în sfârșit forțându-ne să ne considerăm în orice împrejurări inferiori tuturor oamenilor.

Îi plăcea atât de mult să postească și era atât de cufundat în rugăciune încât rămânea zile întregi fără să se îngrijească de mâncare iar când discipolul său, Avram, îi atrăgea atenția, el răspundea cu simplitate : "Nu am mâncat noi, copilul meu ?"- Celălalt răspunzându-i că nu, el spunea :" Dacă nu am mâncat, adu și hai să mâncăm".

Citește și: Greutate si inaltime copii in functie de varsta

Citește și: Bogdan și Gagea, discuție în grădina casei. Motivul pentru care Gagea nu a putut merge spre o altă fată. „Adevărul o să iasă la suprafață!”

Fiul unui om care venise să îl viziteze pe bătrân pe munte murise pe drum iar tatăl, fără să se tulbure, îl aduse cu încredere la bătrân și se închina lui cu fiul său. Apoi ieși. Sfântul, gândindu-se că tânărul rămăsese prosternat din respect, îi spuse : "Scoală-te, ieși afară !". Pe dată defunctul se ridică și ieși. 

Mai multe despre viața Sf Sisoe cel Mare, sfânt prăznuit miercuri, potrivit calendar creștin-ortodox 6 iulie 2022, pe orthodoxwiki. 

Calendar creștin-ortodox 6 iulie 2022. Moartea Sf Sisoe cel Mare

Terminându-și calea vieții sale, Sfântul Sisoe era gata să moară și pe când Părinții erau așezați în jurul lui, fața sa străluci dintr-odată ca soarele. Iar el le zise : "Iată că vine avva Antonie".

La puțin timp spuse : "Iată corul Profeților". Fața sa străluci și mai tare și el spuse : "Iată că vine corul Apostolilor". Apoi fața i se lumină și el părea să stea de vorbă cu un personaj nevăzut.

Părinții îl întrebară cu cine vorbește iar el răspunse : "Iată îngerii venind să mă ia iar eu îi implor să mă lase să fac puțină pocăință". Bătrânii ripostară : "Dar tu nu mai ai nevoie să faci canon, Părinte".

El răspunse atunci plângând : "Adevărat vă spun că nu am nici măcar conștiința de a fi la început". Părinții se minunară de o asemenea smerenie și înțeleseseră că el ajunsese la desăvârșire. Fața lui deveni atunci dintr-odată mai strălucitoare ca soarele și toți cei prezenți fură cuprinși de spaimă.

Bătrânul murmură : "Priviți, Domnul vine și El spune "Aduceți-mi chivotul pustiei". Cu aceste cuvinte Sfântul Sisoe își dădu sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Ca un fulger a scăpărat și tot locul fu cuprins de bună mireasmă. 

Rugăciunea Sf Sisoe cel Mare 

Calendar creștin-ortodox 6 iulie 2022. Rugăciunea către Sfântul Sisoe cel Mare care se rostește miercuri. 

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Sisoe; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Prin rugăciunile tale, părinte, înviază-mă pe mine care sunt omorât de patimi, ca unul ce stai acum cu îndrăznire multă înaintea Vieţii.

Primind, părinte, înăuntrul inimii tale raza cea fără materie cu dragoste ai urmat după Cel Ce te-a chemat, Sfinte Sisoe, părintele nostru.

Cu rugăciunile cele de toată noaptea şi cu stările în picioare de toată ziua curăţindu-ţi sufletul, l-ai făcut pe el locaş Treimii, cuvioase.

Din fapte nicidecum nu este întru mine mântuire, că, umblând pe cărarea cea potrivnică, m-am umplut de întuneric. Dar tu, Ceea ce ne-ai răsărit nouă Lumina Cea din Lumină, luminează-mă şi mă mântuieşte şi nu mă trece cu vederea pe mine, care pier în chip cumplit,

Amin!”