Calendar creștin ortodox 31 august 2022. Sărbătoare mare pentru toți credincioșii. Ce trebuie să facă miercuri femeile care vor să rămână însărcinate

Author: Amalia Georgescu
Actualizat: 31 aug 2022, 08:59

Pe 31 august este prăznuită Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului 

Sursa: captura youtube

În ultima zi a lunii august, în calendrul creștin ortodox este mare sărbătoare. Iată ce trebuie să facă pe 31 august credincioșii care vor să se vindece de boli grave, dar și femeile care vor să rămână însărcinate.

Pe data de 31 august 2022, în calendarul creștin ortodox este prăznuită Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului.

Această sărbătoare are o semnificație aparte pentru credincioși, astfel că în această zi se respectă mai multe tradiții și obiceiuri.

Calendar creștin ortodox 31 august 2022. Ce semnifică Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului?

Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an, pe data de 31 august. Este una dintre sărbătorile importante din luna august. Mai mult, această sărbătoare încheie anul bisericesc, având în vedere că anul nou începe pe 1 septembrie.

Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului amintește de Sfântul Brâu pe care l-a primit Apostolul Toma, având în vedere că acesta nu a participat la înmormântarea Maicii Domnului. Acest Sfânt Brâu este o dovadă a învierii și înălțării Maicii Domnului la cer, fiind țesut de Fecioara Maria din păr de cămilă, potrivit crestinortodox.ro. 

De-a lungul timpului, Sfântul Brâu a făcut mai multe minuni.

În secolul al X-lea, acesta a ajutat-o pe împărăteasa Zoe să se vindece de o boală gravă, motiv pentru care aceasta a brodat Sfântul Brâu cu fir de aur și l-a așezat în racla dăruită de împăratul Arcadie. Acest eveniment poartă denumirea de Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului și este sărbătorit în fiecare an, pe data de 31 august.

Citeste si: Armin Nicoară și-a confruntat tatăl în direct, după ani de tăcere: „De multe ori i-am spus că nu e copilul meu”

Citeste si: Sfânta Maria 2022. Este sau nu zi liberă pe 8 septembrie, de ziua Sfintei Maria Mică

Brâul Maicii Domnului are puteri tămăduitoare

Se spune că Brâul Maicii Domnului are puterea de a aduce vindecare trupească și sufletească. De-a lungul timpului, tradiția spune că cei care l-au atins s-au vindecat de cancer, iar femeile care nu puteau rămâne însărcinate au putut avea copii.

Se crede că femeile care își doresc să devină mame ar trebui să poarte în jurul taliei o panglică pe care să o atingă de racla în care se află Brâul Maicii Domnului. În plus, femeile care își doresc să devină mame, dar și persoanele care sunt grav bolnave pot rosti o rugăciune despre care se crede că ar avea puteri tămăduitoare.

Ce mesaje se transmit pe 29 august 2022. Este Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții și superstiții

„Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce eşti plină de dar, Marie, Domnul este cu Tine, Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecului tău, că ai născut pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre. Prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoşii, acum şi-n ceasul morţii noastre. Amin.

Sub milostivirea ta, scăpăm, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, rugăciunile noastre nu le trece cu vederea în necaz, ci ne izbăveşte din nevoi, una Curată şi Preamărită.
Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, apără, mântuieşte şi păzeşte pe robul tău (numele de botez) de tot răul şi necazul, de toate bolile şi durerile, de toate farmecele, vrăjitoriile şi blestemele, ca întreg şi sănătos să fie robul tău. Amin.
Ca şi cu coroana luminată, Prea Curată de Dumnezeu Născătoare cu preacinstitul tău brâu, robul tău se încununează şi se luminează, bucurându-se şi în taină se veseleşte, Stăpână, strigând către tine:
Bucură-te, coroană cinstită şi cununa Dumnezeieştilor măriri;
Bucură-te, ceea ce eşti mărirea împlinirii, a veşnicei măriri şi veselii;
Bucură-te, prin care răsare bucuria,
Bucură-te, prin care piere blestemul;
Bucură-te, pântecele dumnezeieştii întrupări;
Bucură-te, îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu;
Bucură-te, muncirea vrăjmaşilor celor nevăzuţi;
Bucură-te, îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de duhuri rele;
Bucură-te ceea ce ne curăţi de păcate şi de lucrurile spurcate;
Bucură-te, căderea dracilor;
Bucură-te, uşa mântuirii;
Bucură-te, dătătoarea darului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, cămara nunţii celei fără de sămânţă;
Bucură-te, lauda cea de cinste a preoţilor celor cuvioşi;
Bucură-te, prin care cad vrăjmaşii;
Bucură-te, mântuirea sufletului meu;
Bucură-te, Maică Pururea Fecioară.
Dat-ai robului tău, Preamărită, tare îngrădire, pe acesta scăpându-l de toate primejdiile, cu dumnezeieştile lucrări nebiruit de vrăjmaşi păzindu-l şi care strigă către tine: Tăria, puterea şi cuvioasa mea bucurie este Fiul tău şi Domnul, ca un bun şi milostiv. Ca şi cu o cinstită coroană, cu brâul Tău, robul tău cu bună credinţă luminat fiind, încununat cu dumnezeiasca ta mărire, să-l mântuieşti ca pe un milostiv. Încinge pe robul tău, întărindu-l asupra vrăjmaşilor, ca să lupte nebiruit contra patimilor, celor ce-l muncesc şi nepătimire biruitoare dăruindu-i, ca pururea să Te preamărească pe Tine şi pe Fiul Tău şi să strige: Iisuse, mântuieşte-mă pe mine păcătosul ca un milostiv.
Naşterea fără stricăciune şi fericire numai tu ai avut, preabinecuvântată, şi încingere de mântuire ai dăruit oamenilor, brâul tău cel sfânt, care până acum a rămas nestricat.
Dumnezeiască Maică prin care robul tău ia de la Dumnezeul nostru mare milă.
Cei între sfinţi părinţii noştri, mari dascăli şi ierarhi ai lumii: Vasile cel Mare, Grigorie teologul şi Ioan Gură de Aur, Atanasie şi Chiril şi toţi sfinţii Apostoli şi întâiul mucenic Ştefan, sfinţilor mucenici Gheorghe, Teodor Stratilat, Teodor Tiron, Dimitrie şi toţi sfinţii Mucenici şi Muceniţe. Sfinte Ioane Proorocule şi Înainte mergătorule, Botezătorul lui Iisus Hristos, Sfinţilor Prooroci: Moise, Avram, Ilie şi Elisei şi toţi sfinţii Apostoli rugaţi-vă Domnului pentru pacea, sănătatea, buna sporire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele de botez), pentru apărarea şi mântuirea lui şi-l păziţi de tot răul şi necazul, de bolile şi durerile, de toate farmecele şi de toate vrăjitoriile. Inima se înmoaie, atingându-se cu călduroasă credinţă de brâul Fecioarei, încingându-se cu putere nebiruită împotriva patimilor necurate şi a vrăjmaşilor fără trupuri, nevătămat rămânând în veci. Brâul tău, întru bucuria inimii, cu cinste, toţi să-l purtăm, care le este spre ajutor tuturor credincioşilor de Dumnezeu Născătoare dă celui ce alunecă întărire, celor leneşi îmbărbătare, cârmuire celor ce înoată, celor rătăciţi întoarcere cu adevărat Curată Fecioară, Dumnezeiescul dar al preacinstitului Tău brâu tuturor celor ce au credinţă îl purtăm şi-l sărutăm, ne este ajutor în veci. Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi şi de minuni făcători, Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon, Emolae, Samson, Diomid, Mochie şi Anichit, Talaleau, Trifon şi toţi sfinţii Mucenici, drepţilor părinţi Ioachim şi Ana, tu cuvioase părinte Nicolae, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru viaţa, sănătatea, buna sporire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele de botez) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l păzească de tot răul, ca întreg şi sănătos să petreacă în veci.
Sfinţilor Evanghelişti: Matei, Marcu, Luca şi Ioan, Arhanghelii Mihail şi Gavriil, serafimii şi heruvimii, cu 318 părinţi sfinţi de la Niceea, şi toţi sfinţii pomeniţi în sfânta noastră Biserică rugaţi-vă Domnului pentru sănătatea, viaţa, pacea, buna sporire şi iertarea păcatelor robului lui Dumnezeu (numele de botez) şi pentru ca bunul Dumnezeu să-l apere şi să-l mântuiască de tot răul, de toate necazurile, de toate bolile şi durerile, de tot blestemul şi vrăjitoriile şi cu totul sănătos să fie şi întreg în veci. Amin.
De înşelătoria dragostei, a patimilor şi de vrăjmaşul ce-l ispiteşte cu greutatea păcatelor şi de cumplita lene, de robire, degrabă să mântuieşti pe robul tău, mult milostivă Fecioară Maria, ca singură apărătoare şi mântuitoare în veci. Amin. Doamne miluieşte (de trei ori). Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Apărătoare, Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri aducem Ţie, noi robii Tăi, ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi strigăm ţie:
Bucură-te, Maică, pururea Fecioară.
Şi acum și pururea și în vecii vecilor amin.
Preacinstitul Brâul tău ce a cuprins pântecele tău cel de Dumnezeu primitor este cetăţii tale tărie nebiruită şi vistierie de bunătăţi neîmpuţinată.
Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ţie.
Stăpână, primeşte rugăciunea robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul.
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.
Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Amin.”, aceasta este rugăciunea care se spune pe 31 august, ziua în care este prăznuită Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului, potrivit crestinortodox.ro.

Citeste si: Doctrina Bisericii Scientologice. Are o mulțime de adepți la Hollywood, printre care și Tom Cruise

 


Nebahat din serialul Totul pentru familia mea, aniversare cu peripeții alături de colegii săi! Iată ce vârstă a împlinit frumoasa actriță Simge Selçuk și ce persoane dragi i-au fost alături la petrecerea-surpriză!

La mulți ani, Simge Selçuk! Iată ce mesaj plin de tandrețe a primit superba actriță din partea colegului ei de platou, Celil Nalçakan, cel care i-a organizat petrecerea-surpriză! „Doar zâmbește, de restul mă ocup eu!”

Cookies