Calendar creștin- ortodox 3 iulie 2022: Prăznuirea Sf Mucenic Iachint. Ținut în foame și sete, Sf Iachint s-a hrănit 38 de zile doar cu rugăciuni și cu darul Sfântului Duh

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 02 apr 2023, 01:55

Calendar creștin-ortodox 3 iulie 2022

Sursa: lumina.ro

Calendar creștin- ortodox 3 iulie 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește duminică pe Sf Mucenic Iachint, sfânt greu încercat. Ținut în foame și sete, Sf Iachint s-a hrănit 38 de zile doar cu rugăciuni și cu darul Sfântului Duh

Calendar creștin- ortodox 3 iulie 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește duminică pe Sf Mucenic Iachint, sfânt greu încercat în vremea Împăratului Traian.

Ținut în foame și sete, Sf Iachint s-a hrănit 38 de zile doar cu rugăciuni și cu darul Sfântului Duh. 

Citeste si: Calendar creștin-ortodox 2 iulie 2022: Cel mai iubit sfânt al Moldovei este prăznuit sâmbătă. Sărbătoare mare cu cruce neagră în calendar

Calendar creștin-ortodox. Sf Mucenic Iachint 

Sfântul Mucenic Iachint  era din Cezareea Capadociei şi a trăit în vremea împăratului Traian (98-117).

Pe când avea vârsta de 20 de ani slujea la paza camerelor împărăteşti, adică era cubicular. În taină, era creştin şi Îl preamărea pe Dumnezeu, păzind poruncile Sale.

Împăratul Traian însă era păgân şi prigonitor al creştinilor. Pe când era o sărbătoare a păgânilor, Sfântul Iachint a fost pârât de un ostaş că este creştin şi că se roagă unui anume Iisus, numindu-L Dumnezeul său. Deci, mâniindu-se cumplit împăratul, a poruncit ca Sfântul Iachint să fie adus înaintea lui.

Silit fiind să mănânce din cărnurile jertfite idolilor, tânărul creştin a refuzat, mărturisind cu mult curaj pe Hristos-Domnul.

Citeste si: Pentru a avea parte de belșug și sănătate, evită aceste produse până la Sfântul Ilie. Cele mai vechi tradiții și obiceiuri de Sf Ilie, aducătorul de ploi

Pentru aceasta a fost cumplit bătut pe tot trupul, apoi a fost întemniţat.

În temniţă, Sfântului Iachint i se aducea să mănânce numai carne de jertfă şi nimic altceva.

Împăratul poruncise temnicerilor să nu-i dea lui pâine şi mâncare curată, ca astfel să-l silească să mănânce din bucatele spurcate. 

Deci petrecând el multe zile în foame și în sete, se ruga neîncetat lui Dumnezeu și se veselea cu duhul, ca la un ospăț prea îndestulat, pentru că era hrănit cu darul Sfântului Duh.

Iar Traian, trimițând slujitorii săi, întreba pe străjeri dacă Iachint gustă din jertfele puse înainte.

Iar aceia îl încredințau că nici cu degetul nu se atinge de cele ce i se aduc lui, ci se bucură, petrecând fără hrană și băutură, și face rugăciuni către Dumnezeul său. Iar Traian, auzind aceasta, se mânia împotriva străjerilor, socotind că-i aduce hrană altcineva. Deci, îi îngrozea cu moartea pe acei străjeri, iar aceia îl încredințau cu jurământ, că nimeni altul nu vine la dânsul, deoarece ei păzesc temnița cu dinadinsul, nelăsând să se apropie cineva.

Și trecând 38 de zile, unul din străjeri a intrat, după obicei, în temniță, aducând cele jertfite idolilor, ca să le pună înaintea mucenicului. Și a văzut străjerul acela temnița plină de o lumină negrăită și doi îngeri stând lângă sfântul răbdător de chinuri. Unul acoperea trupul sfântului cu o haină prealuminoasă, iar altul îi punea pe cap o cunună preaminunată.

Aceasta văzând-o străjerul, s-a umplut de mare frică și, aruncând cele aduse, a alergat la împărat și i-a spus ceea ce a văzut. Iar împăratul nu credea cele spuse, socotind că sunt oarecare năluciri făcute prin vrajă. Deci voia să chinuiască pe pătimitorul lui Hristos cu munci mai cumplite.

Citește și: Urlete de durere la căpătâiul lui Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești. Ți se rupe sufletul!

După două zile, Traian șezând la judecată, a trimis la temniță să-l scoată pe cel legat la muncire, zicând: „Să văd cum îi va ajuta Hristos! Oare îl va scoate pe el din mâinile mele?”. Și intrând slujitorii în temniță, au găsit pe sfântul mucenic sfârșit în Domnul, iar îngerii în chipul unor tineri prealuminoși stăteau împrejurul lui, ținând în mâini lumânări.

Și se umpluse temnița de nespusă lumină și de bună mireasmă negrăită, iar slujitorii, fiind cuprinși de frică, au fugit din temniță și au spus acestea împăratului. Atunci împăratul umplându-se de rușine și de mânie, a trimis mai mulți slujitori ca să scoată afară din temniță trupul cel mort. Iar aceia, intrând în temniță, n-au văzut nimic altceva decât pe cel mort zăcând și l-au scos afară.

Deci împăratul a poruncit ca acel cinstit trup al mucenicului să-l scoată afară din cetate și să-l arunce în loc pustiu spre mâncarea fiarelor, a câinilor și a păsărilor. Apoi a poruncit și străjerilor să vegheze de departe, ca să nu-l fure creștinii. Astfel zăcea trupul cel mult pătimitor, nevătămându-se de nimic, pentru că-l păzea îngerul lui Dumnezeu.

Viteazul nevoitor al lui Hristos nu a voit să guste din ele şi, după 40 de zile, slăbit fiind cu totul de foame, şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. 

Citeste si: Moșii de vară 2022. Când are loc loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de vară

Rugăciunea Sf Mucenic Iachint

„Mucenicul Tău, Doamne, Iachint, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre si implineste dorintele, Hristoase Dumnezeule.

Părăsind mărirea cea pământească, ai moştenit slava cea cerească, fiind pururea împreună cu Stăpânul tuturor, purtătorule de cunună, mucenice mărite.Îmbrăcându-te de la Dumnezeu cu putere nebiruită, ai înfruntat pe tiranul cel fără de minte, purtătorule de Dumnezeu.

De chinurile celor fără de lege pătimind mucenicul, se bucura; şi, întărindu-şi cugetul cu patima Celui fără de patimă, fără a fi înspăimântat de cei fără de minte, mergea către Dătătorul de nevoinţe.

Cât de bolnav este, de fapt, Florin Salam! Artistul a povestit totul în emisiunea lui Denise Rifai

Făcutu-te-ai cinstită piatră de mult preţ a Bisericii, păstrată în cămările cele cereşti şi ai înfruntat pe cei ce se închinau la pietre. Pentru aceasta, ai băut paharul muceniciei, Mucenice Mărite Iachint; iar acum, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să ne dăruiască nouă mare milă.

Amin!” 

Surse: doxologia.ro; ziarullumina.ro