Calendar creștin-ortodox 2 august 2022: Sărbătoare în calendar în marțea din Postul Sf Marii! Rugăciunea Sfântă care alungă necazul și întristarea

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 01 mai 2023, 08:25

Calendar creștin-ortodox 2 august 2022

Sursa: Pixabay

Calendar creștin-ortodox 2 august 2022. Sărbătoare în calendar în marțea din Postul Sf Marii. Rugăciunea Sfântă care alungă necazul și întristarea pe care e bine să o rostim marți.

Calendar creștin-ortodox 2 august 2022. Potrivit calendarului creștin, în prima zi de marți din

Postul Adormirii Maicii Domnului sau Postul Sf Marii 2022 Biserica Ortodoxă face pomenire aducerii moaștelor Sfântului Arhidiacon Ștefan.

Care este rugăciunea care alungă necazul și întristarea pe care e bine să o rostim marți. 

Citeste si: Calendar creștin-ortodox 1 AUGUST 2022: Luna începe cu sărbătoare mare în calendar. Ce trebuie să faci în prima zi a Postului Adormirii Maicii Domnului pentru a te feri de suferințe și boli

Calendar creștin 2 august 2022. Sărbătoare în calendar 

Calendar creștin-ortodox 2 august 2022. Potrivit calendarului creștin, Biserica Ortodoxă face marți pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Arhidiacon Ștefan.

Sfântul Arhidiacon Ştefan fiind ucis cu pietre de către evrei, cinstitul lui trup a stat neîngropat două zile și o noapte, fiind aruncat spre mâncare câinilor, fiarelor și a păsărilor; însă nimic nu s-a atins de dânsul, pentru că Domnul îl păzea pe el.

În a doua noapte, Gamaliel, slăvitul învățător de lege al Ierusalimului, cel ce se pomenește în Faptele Apostolilor, începuse a se îndupleca spre dreapta credință în Hristos. El se arătase în taină prieten al Sfinților Apostoli, și a trimis bărbați cucernici ca să ia pe ascuns trupul întîiului mucenic, și l-au dus în satul său, care, după numele lui, se chema Cafargamala, adică satul lui Gamaliel. 

Acel sat era departe de Ierusalim ca la douăzeci de stadii; deci, acolo i-au făcut Sfântului Ştefan cinstita îngropare, punându-l într-o peșteră, în mormântul lui cel nou. După aceea, Nicodim, boierul evreiesc care venise noaptea la Domnul Hristos, plângând deasupra mormântului Sfântului Ştefan, s-a mutat; și tot acolo aproape de mormântul mucenicului a fost îngropat de Gamaliel. 

Calendar creștin 2 august 2022. Mutarea moaștelor Sf Ștefan 

Aducerea cinstitelor moaşte ale Sfântului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. Calendar creștin-ortodox marți, 2 august 2022.  

După sute de ani, Gamaliel s-a înfățișat de trei ori în vis lui Lucian, preotul din Cafargamala.

Mișcat de visul lui, Lucian s-a dus la Patriarh si luând binecuvântare, a venit cu oameni si a dezgropat osemintele sale. Moaștele Sfântului Mucenic si Arhidiacon Ștefan au fost mutate cu procesiune în Sion si înmormântate într-o biserica ridicată de boierul Alexandru. Când acest boier a murit, i s-a făcut un sicriu de chiparos asemenea cu cel al sfântului și a fost îngropat lângă mormântul Sfântului Ștefan.

Citește și: Urlete de durere la căpătâiul lui Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești. Ți se rupe sufletul!

Iuliana, soția boierului Alexandru, dorind sa ia trupul bărbatului ei și să-l ducă în țara sa, la Constantinopol, fiind cuprinsă de pronia dumnezeiasca a lăsat sicriul soțului, și vărsând multe lacrimi, a luat racla sfântului. 

Citeste si: Adormirea Maicii Domnului 2022: Cât ține postul Adormirii Maicii Domnului. Rugăciuni pe care e bine să le spunem în post

Rugăciune. Calendar creștin-ortodox marți, 2 august 2022 

  Calendar creștin-ortodox marți, 2 august 2022. Rugăciunea care alungă necazul și întristarea  

„Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra.

Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea. Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară.

Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!

Preasfântă Maică a lui Hristos, Preacurată, Preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură.

Grăbeşte, Preaslăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului.

Slobozeşte-mă şi pe mine! Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii! Amin.„

Premiile Grammy 2013 - Iata care sunt marii castigatori VIDEO

Calendar creștin-ortodox 2 august 2022 

Potrivit calendarului creștin-ortodox 2 august 2022, Biserica mai face marți pomenirea 

- Aflării moaștelor Sfintilor Mucenici Maxim, Dada si Chintilian;
- Sfințirii Bisericii Sfântului Apostol si Evanghelist Ioan;
- Sfântului Mucenic Foca;
- Binecredinciosului împărat Justinian cel Mare. 

Surse: crestinortodox.ro; calendar-ortodox