Calendar creștin ortodox 15 iunie 2022. Ce mare sfânt este prăznuit miercuri în toate bisericile

,
calendar crestin ortodox 15 iunie 2022

Calendar creștin ortodox miercuri, 15 iunie 2022

[Sursa foto: Captură YouTube]

În calendarul creștin ortodox, pe data de 15 iunie 2022 este prăznuit un mare sfânt. Iată ce sărbătoare este miercuri și ce rugăciune se rostește astăzi.


In articol:

Este sărbătoare mare în calendarul creștin ortodox pe 15 iunie 2022. Miercuri, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Proroc Amos. 

Calendar creștin ortodox miercuri, 15 iunie 2022. Cine a fost Sfântul Proroc Amos?

Pe data de 15 iunie, în fiecare an, în calendarul creștin ortodox este prăznuit Sfântul Proroc Amos. Acesta s-a născut într-un sat de lângă Betleem și a trăit în secolul al VIII-lea, înainte de Hristos, potrivit crestinortodox.ro. 

Despre Sfântul Proroc Amos este cunoscut faptul că era un om simplu, astfel că multă vreme a păzit turmele de porci ale unui om bogat din Ierusalim. Atras de credință, acesta a fost ales proroc. Crezând în Dumnezeu și în cuvântul acestuia, Sfântul Proroc Amos a fost cel care i-a atras atenția regelui Ozia și preoților păgâni că nu este bine să se închine la idoli. Astfel, Sfântul Proroc Amos este cel care a convins pe mulți păgâni să îl aleagă pe Dumnezeu și să urmeze învățăturile creștine. 

Sfântul Proroc Amos a prevestit un eveniment important și care în cele din urmă s-a și întâmplat. Mai exact, acesta i-a spus lui Amaziah, cel care se afla în fruntea preoților păgâni, că fii lui vor fi uciși și la fel și regele Israel. Înainte ca profeția să se îndeplinească, Sfântul Proroc Amos a fost omorât de fiul lui Amaziah, acesta lovindu-l cu toiagul în frunte.

calendar crestin ortodox miercuri 15 iunie 2022

Sfântul Proroc Amos, prăznuit pe data de 15 iunie în calendarul creștin ortodoxx 

[Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Calendar creștin ortodox iunie 2022. Când începe Postul Sfinţilor Petru şi Pavel și care sunt cele mai importante sărbători din această lună

Cea mai puternică rugăciune care se rostește pe 15 iunie

Având în vedere că pe data de 15 iunie este prăznuit Sfântul Proroc Amos, în această zi se rostește rugăciunea închinată acestuia. Acest canon de rugăciune îi ajută pe credincioși să se apropie mai mult de credință, să își găsească liniștea și echilibrul. Iată care este rugăciunea puternică ce se spune pe 15 iunie, conform doxologia.ro. 

„Troparul Sfântului Prooroc Amos, glasul al 2-lea:

A proorocului Tău Amos pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 7-lea.

Irmosul:

Lui Dumnezeu Celui Ce a ajutat lui Moise în Egipt, de a scos pe Israel, Aceluia unuia să-I cântăm, că S-a preaslăvit.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curăţindu-mi mintea de cugetul cel cu ceaţa patimilor, luminează-mă, Stăpâne, a cânta pe proorocul Tău Amos.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătându-te învăţător tainelor lui Dumnezeu celor mai presus de cuget, te-ai învrednicit a vedea mai înainte, cele ce vor să fie, mărite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Arătându-te ca un locaş neîntinat şi curat lui Dumnezeu, ai primit dumnezeiasca lucrare a Duhului, Proorocule Amos.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Tu, Preacurată, ai ridicat cortul lui Adam cel căzut, purtând în pântece pe Mântuitorul Dumnezeu, precum a zis proorocul.

Cântarea a 3-a. Irmos: Întăritu-s-a prin credinţă...

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu, Proorocule Amos, descoperitorule de cele dumnezeieşti, cu dreptatea Domnului arătat-ai pe cei fără de lege, înfruntându-i, strigând: Sfânt eşti, Doamne, Cel Ce mântuieşti sufletele noastre.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pusu-te-ai, proorocule, stâlp Noului Testament, sprijinind tăria lui şi cu credinţă strigând: Sfânt eşti, Doamne şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind învăţat cele dumnezeieşti, Proorocule grăitor de Dumnezeu Amos, luminând dumnezeieşte popoarele, cântai: Sfânt eşti, Doamne, Cel Ce mântuieşti sufletele noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

M-am întărit, cunoscând naşterea ta cea dumnezeiască şi pe tine te am bogată Părtinitoare, Fecioară, strigând: Sfânt eşti, Doamne, Cel Ce mântuieşti sufletele noastre.

Irmosul:

Întăritu-s-a prin credinţă Biserica lui Hristos, pentru că neîncetat cu laude strigă, cântând: Sfânt eşti, Doamne şi pe Tine Te laudă duhul meu.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Auzit-am auzul Tău, Doamne, că Te-ai arătat pe pământ, ca să ne izbăveşti pe noi; pentru aceea strigăm: Slavă puterii Tale, Doamne.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Înfruntat-ai pe poporul lui Israel, care slujea la idolii cei surzi; pentru aceea ai spus mai dinainte că va fi rob, vrednicule de laudă.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luându-te Dumnezeu pe tine, cel ce mai înainte erai păstor, te-a arătat prooroc, Amos, descoperitorule de cele sfinte; pentru aceea toţi credincioşii te fericim.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca o oglindă primind strălucirile cele dătătoare de lumină ale Sfântului Duh, cu bucurie arăţi tuturor credinţa cea bună, Proorocule Amos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vieţuirea ta cea curată, mărite, văzând-o Dumnezeu, propovăduitor al slavei şi al dumnezeieştii Sale Întrupări te-a pus.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cuvântul sălăşluindu-Se întru tine, Preacurată, a închipuit din nou fiinţa mea, care era căzută prin călcarea poruncilor celor dintâi.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Mânecând, Cuvinte, la slava şi lauda Ta, neîncetat lăudăm chipul Crucii Tale, pe care l-ai dat nouă armă de ajutor.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei omorâţi de lucrarea dezmierdării, ca pe unii ce socoteau că cele curgătoare sunt statornice, care au desfătare curgătoare şi pieritoare, i-ai înfruntat, fericite.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nevoindu-te peste tot cu bogate vărsări de lumini, te-ai arătat şi împreună-vorbitor al lui Dumnezeu, grăitorule de Dumnezeu, vestind tuturor răsplătirile dreptei credinţe.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Roagă-te, fericite, să se izbăvească din înşelăciune şi din cursele vrăjmaşului toţi, cei ce te laudă şi să se lumineze cu lumina proorociei tale celei cereşti.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Cei ce te mărturisim pe tine Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară, să ne învrednicim prin mijlocirea ta a dobândi împărăţia şi desfătarea cea neschimbată, Maica lui Dumnezeu.

Cântarea a 6-a. Irmos: Iona din pântecele iadului...

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind cu razele cele luminoase ale adevărului, ai pălmuit pe proorocul cel mincinos, înfruntându-l tare şi vestindu-i mai înainte prăpădirea lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca unul ce ai primit lumina Duhului, răsărind tuturor ca un soare, cu lumina dreptei credinţe ai întunecat văpaia înşelăciunii, proorocule.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Laud Fecioria ta cea curată, Preacurată Fecioară şi cinstesc negrăită şi cinstită naşterea ta, prin care m-am izbăvit de stricăciune şi de răutate.

Irmosul:

Iona din pântecele iadului a strigat: scoate din stricăciune viaţa mea; iar noi strigăm ţie: întru tot puternice, Mântuitorule, miluieşte-ne pe noi.

CONDAC. glasul al 4-lea. Podobie: Arătatu-Te-ai astăzi lumii...

Curăţindu-ţi prin Duhul inima cea strălucitoare de lumină, Mărite Proorocule Amos, ai primit de sus harul proorociei şi la margini cu mare glas ai strigat: Acesta este Dumnezeul nostru şi nu se va adăuga altul către Dânsul.

Cântarea a 7-a.

Irmosul:

În cuptorul cel cu foc, aruncaţi fiind cuvioşii tineri, focul în rouă l-au prefăcut prin cântare aşa strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Dumnezeiasca mântuire, pe care o ai grăit mai înainte, s-a arătat, minunate Proorocule Amos, luminând în lume cu luminile dreptei credinţe; drept aceea strigai: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind întărit cu dumnezeiasca puternicie, nu ai fost cuprins de vrăjmaşii cei potrivnici lui Dumnezeu, rămânând întărit ca un diamant şi strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Naşterea cea neînţeleasă a Fecioarei o lăudăm, prin care ne-am izbăvit din moarte, căci printr-însa ne-am născut spre nestricăciune, strigând: Bine eşti cuvântat, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri.

Cântarea a 8-a. Irmos: Pe Împăratul slavei...

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu totul ai alergat către înălţimea cerului şi te-ai învăţat cunoştinţa celor negrăite şi te-ai făcut vestitor întrupării Cuvântului, Proorocule Amos; pentru aceea te lăudăm întru toţi vecii.

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu isteţimea cugetului pe cât este cu putinţă te-ai învrednicit a pricepe pe Stăpânul tuturor, Care te-a învăţat pe tine cunoştinţa celor negrăite, cel ce strigai cu dreaptă credinţă: Popoare preaînălţaţi-L întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Domnul.

Fericirea cea negrăită şi bucuria şi cereasca împărăţie ai câştigat, ca un prooroc, văzătorule de cele cereşti, cu bună cinstire strigând: Popoare preaînălţaţi pe Hristos în veci.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

După dumnezeiasca cuviinţă fără de sămânţă ai născut pe Unul din Treime în două firi, pe Mântuitorul lumii. Pentru aceea noi credincioşii, pe tine Maica lui Dumnezeu, cu dragoste te preaînălţăm întru toţi vecii.

Irmosul:

Să lăudăm bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul slavei, Cel Unul fără de început, pe Care bine-L cuvintează puterile cerurilor şi de Care se cutremură cetele îngerilor, lăudaţi-L preoţi, popoare preaînălţaţi-L în veci.

Cântarea a 9-a. Irmos: Întru tot lăudată...

Stih: Sfinte Proorocule Amos, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te limbă de lămurire a celei prooroceşti, de Dumnezeu mişcată, grăind cele dumnezeieşti, ne-ai vestit nouă tuturor dumnezeiasca milostivire; pentru aceea toţi pururea te fericim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Mărirea cea bună a proorocilor este de negrăit, căci sălăşluind întru ei Duhul Sfânt i-a făcut părtaşi, de la care toţi credincioşii ne luminăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Dezbrăcatu-m-ai de hainele omorârii şi ale stricăciunii mele Fecioară, Ceea ce ai născut oamenilor Haina mântuirii, pe Dumnezeu Întrupat; pentru aceasta toţi pururea te slăvim.

Irmosul:

Întru tot lăudată, Ceea ce eşti mai înaltă decât cerurile, care ai zămislit fără de sămânţă pe Cuvântul Cel fără de început şi ai născut oamenilor pe Dumnezeu Întrupat; pentru aceea pe tine toţi te slăvim.

SEDELNA, glasul al 3-lea. Podobie: Pentru mărturisirea...

Dumnezeiesc organ al Mângâietorului te-ai arătat, povestind prin darurile Lui, cugetătorule de Dumnezeu, ca să arăţi vădirea lucrurilor celor nevădite şi luminezi pe cei ce cu credinţă aleargă către tine, mărite, Proorocule Amos Fericite, cerând de la Hristos Dumnezeu, să ne dăruiască nouă mare milă.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea fecioriei...

Stăpână Preacurată, înviază sufletul meu cel omorât de păcate, ca Una ce ai îndrăzneală de Maică către Fiul tău, căci numai tu mai presus de cuvânt şi de cuget ai născut pe Cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl şi cu Duhul, Care dă pururea viaţă şi nestricăciune lumii şi mare milă.

SEDELNA Sfintei Cruci şi a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 3-lea. Podobie: De frumuseţea fecioriei...

Moarte de ocară prin Răstignire ai răbdat de bunăvoie, Îndurate, pe Care văzându-Te, Hristoase, Ceea ce Te-a născut s-a rănit, rupându-se la cele dinlăuntru şi ca o maică plângea. Cu ale cărei rugăciuni pentru bună îndurarea milei Tale, Unule Preabune, Iubitorule de oameni, Doamne, milostiveşte-Te şi mântuieşte lumea, Cel Ce ai ridicat păcatul ei.”, rugăciunea către Sfântul Proroc Amos.

Citeste si: Când pică Paștele ortodox și catolic în 2023

 

Citește-ne pe

Citește și:

Aer în loc de combustibil la benzinărie: „Ia uite cum se alimentează un camion cu aer, cum se fură la pompă“ VIDEO

Până când se spune „Hristos s-a Înălțat”. Ce spune Biserica Ortodoxă Română

Rușii de la Transneft anunță că Ucraina a oprit fluxul de petrol către Europa deși a primit bani: Au fost ordinele UE

Avocado, darul lui Dumnezeu pentru femei

Ce nu trebuie să facă românii atunci când fac pomeni. Greșeala pe care preotul Constantin Necula a întâlnit-o la majoritatea persoanelor

Partenerii nostri:

Clipul zilei pe KANALD.RO:
Cookies