Calendar creștin ortodox 13 septembrie 2022: Marți e zi de sărbătoare cu cruce neagră în calendar! Rugăciunea către acest mare sfânt român te ferește de rele

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 13 sep 2022, 08:31

Calendar ortodox marți. Sf Ioan de la Prislop

Sursa: Pinterest

Calendar creștin ortodox 13 septembrie 2022. Marți e zi de sărbătoare cu cruce neagră în calendar! Un mare sfânt român este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 13 septembrie.

Calendar creștin ortodox 13 septembrie 2022. Un mare sfânt român este prăznuit marți de Biserica Ortodoxă! Potrivit calendarului ortodox, această sărbătoare este maracată cu cruce neagră! Tot marți se rostește și rugăciunea care te ferește de rele! 

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022. Când are loc pomenirea morților și ce e bine să dai de pomană în ziua Moșilor de Toamnă

Calendar ortodox 13 septembrie 2022 

Calendar ortodox 13 septembrie 2022. În fiecare an, la data de 13 septembrie, Biserica Ortodoxă Română face prăznuirea Sfântului Ioan de la Prislop, mare sfânt român canonizat în anul 1992.

Potrivit calendarului creștin-ortodox, această sărbătoare este marcată cu cruce neagră în calendar!

De tânăr, Ioan, originar din satul Silvașul de Sus, părăsind casa părintească s-a călugărit la Mănăstirea Prislop. După un număr de ani petrecuți aici, dorind să ducă o viață și mai liniștită, a găsit un loc, cam la 500 de metri de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului Silvuț (Slivuț), unde și-a săpat singur o chilie în piatră, cunoscută până azi sub numele de „chilia” sau „casa sfântului”.

Aici, el și-a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni și post. Tradiția populară spune că a fost împușcat de doi vânători, în timp ce își făcea o fereastră la chilie. Nu se știe cu precizie când a trăit Cuviosul Ioan de la Prislop, dar se presupune că a viețuit în veacul al XV-lea sau în prima jumătate a celui următor. La 20-21 iunie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât canonizarea Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop. 

Citeste si: Rugăciune grabnic ajutătoare către Sfânta Ana. Trebuie să o rostească toate femeile care își doresc să devină mame

Calendar creștin 13 septembrie 2022 

Calendar creștin 13 septembrie 2022. Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop, rugăciunea care te ferește de ferele și pe care e bine să o rostești marți, 13 septembrie 2022, atunci când Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Ioan de la Prislop. 

Troparul Sfântului, glasul I

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta, nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

Condacul 1

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Icosul 1

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii şi umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ţie: Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos; Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta; Bucură-te, că ţi-ai logodit ţie curăţia; Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului; Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului; Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău; Bucură-te, că ai semănat într-însul seminţele dreptei credinţe; Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii; Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii; Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune; Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu; Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!  

 Condacul 2 

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine, Sfinte Ioane, ca să preamărească cu viaţa ta numele Sfintei Treimi şi făcător de minuni te-a arătat, în urma cărora ai primit îngăduinţa tatălui tău de a te retrage în Mănăstirea Prislop, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Înţelegere cerească s-a dăruit ţie, Părinte Ioane, că din tinereţile tale necontenit ai cugetat la cele înalte şi părăsind casa părintească, ai aflat adăpostire peştera, pe care ţi-ai pregătit-o cu înseşi mâinile tale, minunând pe îngeri cu vieţuirea; pentru care, mulţimea călugărilor laudă pe Dumnezeu, cântându-ţi unele ca acestea: Bucură-te, a îngerilor mirare şi a demonilor pierzare; Bucură-te, că din pruncie L-ai iubit pe Hristos; Bucură-te, căci, copil fiind, ai mers la arat; Bucură-te, că tatălui tău semn ai dat; Bucură-te, că lemnul uscat în pământ l-ai înfipt; Bucură-te, că acesta a înverzit; Bucură-te, că Dumnezeu S-a preamărit; Bucură-te, că atunci lumea ai părăsit; Bucură-te, că în Mănăstirea Prislopului ai venit; Bucură-te, că prin nevoinţe aspre viaţa ţi-ai sfinţit; Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună; Bucură-te, al Mănăstirii ocrotitor şi ajutător; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 3

Citește și: Dana Roba va intra în cea de-a doua operație pe creier. Soțul ei încearcă să scape de pușcărie

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, străină viaţă petrecând pe pământ, minunând pe îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta; iar acum, luând răsplătire de la Dumnezeu, cânţi Lui neîncetat, împreună cu toţi sfinţii: Aliluia!

Icos 3

Auzit-am, Sfinte Părinte, de viaţa ta cea dumnezeiască şi văzând facerile tale de bine ce ne arăţi în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ţie unele ca acestea: Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup; Bucură-te, că prin smerenie, cele înalte ai dobândit; Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut; Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor; Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor; Bucură-te, întărirea bătrânilor; Bucură-te, învăţătorul tinerilor; Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă; Bucură-te, cinstitorule al Maicii Domnului; Bucură-te, că jugul lui Hristos uşor tuturor l-ai arătat; Bucură-te, odraslă frumoasă a peşterii celei sfinte; Bucură-te, stâlp de foc al credinţei; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 4

Vifor de multe ispite s-au abătut de-a lungul veacurilor asupra Mănăstirii tale, Sfinte Ioane, dar din toate acestea ai izbăvit obştea cu mijlocirile tale către Dumnezeu; pentru care, împreună cu ea, cânţi Stăpânului tuturor: Aliluia!

Icosul 4

Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nicidecum nu ai dezlipit-o de la cele de sus. Şi acum, facându-te părtaş cereştilor bunătăţi, roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea: Bucură-te, minte cerească şi înainte văzătoare; Bucură-te, voinţă de daruri duhovniceşti primitoare; Bucură-te, că te-ai făcut sabie a Duhului cu două ascuţişuri; Bucură-te, că prin tine câştigăm bunătăţile cele nădăjduite; Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat; Bucură-te, glasul cel puternic risipitor al trândăviei; Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor de tot felul; Bucură-te, că în viaţă fiind, de trup te-ai lepădat; Bucură-te, cel ce eşti mărturisitor şi mijlocitor; Bucură-te, că tinereţea ţi-ai pus-o în slujba Domnului; Bucură-te, ostaş al lui Hristos cu daruri cereşti înarmat; Bucură-te, sprijinitorul nostru şi grabnic ajutător; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 5

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa şi sufletul tău, Părinte, având osârdie spre lupta vieţii monahiceşti, toată tinereţea ţi-as pus-o în slujba Domnului Hristos, în peşteră nevoindu-te în post şi rugăciune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Veniţi toţi să lăudăm pe cel minunat intre sfinţi, pe povăţuitorul monahilor şi lauda credincioşilor, pe cel din Mănăstirea Prislopului, pe marele între cuvioşi Ioan şi cu un glas să-i cântăm unele ca acestea: Bucură-te, cel ce în peşteră te-ai nevoit; Bucură-te, de Dumnezeu prea luminată minte; Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe; Bucură-te, cel ce la înălţimea sfinţeniei ai ajuns; Bucură-te, cel ce in căile Domnului ne eşti îndrumător: Bucură-te, că în Mănăstire ai trăit in ascultare; Bucură-te, cel ce ai purces să-ţi sapi chilia; Bucură-te, că peştera ţi-e numită „Casa Sfântului” Bucură-te, a cuvioşilor cunună; Bucură-te, ocrotitorul Mănăstirii şi a toată Ţara Haţegului; Bucură-te, că veacuri de-a rândul credincioşii te-au numit Sfânt; Bucură-te, că toţi creştinii aleargă la tine cu credinţă; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 6

Credincioşii din Ţara Haţegului s-au mirat de viaţa ta cea însingurată, Cuvioase Părinte Ioane, că îmbrăcat fiind cu haina smereniei celei adevărate, de mari daruri te-ai învrednicit; pentru aceea împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinţei ai risipit şi cu numele tău cel sfinţit pe mulţi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat; drept aceea, pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti cântăm ţie aşa: Bucură-te, locaş prea înfrumuseţat al Sfântului Duh; Bucură-te, prin care se întăresc credincioşii; Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea către cer; Bucură-te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-te, Părintele nostru cel milostiv şi blând; Bucură-te, liniştitorul sufletelor tulburate; Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit ai păzit; Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase; Bucură-te, frumuseţea sfinţilor cea strălucită; Bucură-te, chipul cel sfânt al smereniei; Bucură-te, că în necazuri ne îmbărbătezi; Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul 7

Ajungând la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuituitoare, Cuvioase Părinte Ioane, prin mucenicie ţi-ai încredinţat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu, fiind ucis de vânătorii care n-au cunoscut taina vieţuirii tale în peşteră. Pentru aceasta Dumnezeu îndoită cunună ţi-a dăruit, primindu-te între sfinţii Săi, cu care cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Calendar Ortodox marți, 2 mai 2023: Sărbătoare cu cruce neagră. Ce Sfânt este și ce rugăciunea este bine să citești în această zi?

Uimindu-ne de adânca taină a mutării tale la Domnul, cuvios şi mucenic deopotrivă te mărturisim pe tine Cuvioase Părinte Ioane, cinstindu-te cu cântări ca acestea: Bucură-te, cel ce peştera în stâncă ţi-ai dăltuit; Bucură-te, că din lume în peşteră te-ai ascuns, ca pe Dumnezeu să-L lauzi; Bucură-te, că peştera ţi-e stropită cu lacrimi; Bucură-te, că în peşteră te-ai săvârşit; Bucură-te, cel ce scrieri nu ne-ai lăsat, ci pildă de viaţă ne-ai dat; Bucură-te, că harul nu ţi-a părăsit trupul; Bucură-te, că numele peste munţi ţi s-a dus; Bucură-te, mare folositor al celor ce-ţi poartă numele; Bucură-te, că mormântul îţi este necunoscut; Bucură-te, cel ce cu duhul eşti printre noi; Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Sfintei Treimi; Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelşugare; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane! 

Sursă: doxologia.ro

 

 


Bianca și Robert s-au întâlnit în camera roșie pentru a face pace! Concurenta a vrut să îl surprindă pe Robert cu o porție de papanași delicioși însă tânărul a refuzat categoric să deguste! Iată cum a reacționat Mihaela când a privit imaginile! „Eu n-an nicio problema! Mi se pare amuzant tot ce se întâmplă!”