Admitere 2024 Facultatea de Drept din cadrul Universității București. Când are loc examenul și ce subiecte vor avea viitorii studenți la Drept

Author: Bianca Vidoi
Actualizat: 11 iun 2024, 12:47

Admitere 2024 Facultatea de Drept din cadrul Universității București

Sursa: Facebook Facultatea De Drept

Anul școlar 2023-2024 se aproprie de final, iar elevii ce termină clasa a XII-a se pregătesc să susțină examenul de Bacalaureat, dar și admiterea la facultate.

Elevii ce termină în această vară clasa a XII-a trebuie să se pregătească să susțină examenul de Bacalaureat, însă aceasta nu este singura lor grijă, deoarece trebuie să se gândească ce facultate își doresc să urmeze în anii ce urmează. Facultatea de Drept din cadrul Universității București atrage anual mai mulți tineri, iar aceasta este data la care va avea loc examenul de admitere.

Când are loc examenul de admitere la Facultatea de Drept?

Elevii ce termină clasa a XII-a în vara anului 2024 și își doresc să dea admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universității București pot să se înscrie la concursul de admitere organizat în perioada 1- 16 iulie 2024. Viitori studenți se pot înscrie la concursul de admitere în format electronic, dar și la secretariat, iar aceștia trebuie să realizeze un dosar care să cuprindă:

  • Fișa-tip de înscriere
  • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) sau adeverință (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat încă diplomele pentru promoția 2024) eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma- în original, în copie legalizată sau în copie simplă
  • Certificatul de naștere- în copie legalizată sau în copie simplă

Citește și: Calendar BAC 2024: Când încep examenele?

Citește și: Durere in partea stanga a corpului – cauze si remedii

  • Adeverința medicală-tip, emisă cu cel mult 90 de zile înainte de data înscrierii, din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate
  • O fotografie ¾ încărcată și trei fotografii ¾ cm care vor fi depuse la secretariat în momentul depunerii actelor în format fizic
  • C.I. sau pașaport- în copie simplă
  • Chitanța/ordin de plată/dovada achitării on-line a taxei de înscriere la concursul de admitere

Toate documentele ce sunt aduse în copie trebuie să fie însoțite de documentele originale, pentru certificarea acestora. În perioada 4- 17 iulie 2024 se va face confirmarea lizării procedurii de înscriere, prin email, în cazul în care candidații s-au înscris online. La data de 23 iulie 2024 va avea loc concursul de admitere la studii universitare de licență, potrivit drept.unibuc.ro

Ce subiecte vor avea viitorii studenți la Drept

Viitori studenți ce își doresc să urmeze cursurile Facultății de Drept vor susține un examen de admitere la data de 23 iulie 2024, în cadrul căruia vor avea parte de 50 de exerciții de limba română, dintre care 35 vor fi de gramatică și 15 vor fi de ortografie, ortoepie, punctuație; aspecte lexico-semantice.

Alături de aceste 50 de exerciții de limba română se vor adăuga 30 de exerciții de economie și 20 de gândire critică.

La economie, studenții trebuie să recapituleze: 

1. Consumatorul și comportamentul său rațional
a. Nevoile și resursele
b. Cererea de mărfuri
c. Consumatorul și comportamentul său- utilitate și cost de oportunitate
2. Producătorul și comportamentul său rațional
a. Proprietatea și libera inițiativă
b. Oferta
c. Factorii de producție și combinarea acestora
d. Costurile, productivitatea, profitul și eficiența economică
3.

Piața- mecanism de întâlnire a agenților economici
a. Relația cerere-ofertă-preț̦în economia de piață
b. Mecanismul concurențial
c. Forme ale pieței: piața monetară, piața valutară, piața capitalurilor și piața forței de muncă
4. Creșterea și dezvoltarea economică
a. Veniturile, consumul și economiile
b. Creșterea și dezvoltarea economică
c. Fluctuațiile economiei
5. Echilibre și dezechilibre economice
a. Cererea și oferta agregată
b. Inflația și șomajul- principalele dezechilibre economice
6. Rolul statului în economia de piață
a. Strategii și instrumente ale statului în economie
b. Bugetul de stat
7. Globalizarea și integrarea economică
a. Uniunea Europeană și integrarea economică
b. Globalizarea economiei mondiale

La gândire critică, cele 20 de exerciții vor fi realizate în funcție de capitolele următoare:

1. Introducere în logică și argumentare
1.1 Definirea logicii
1.2 Importanta logicii
1.3 Argumentarea și structura sa
1.4 Principiile logicii tradiționale
2. Analiza logică a argumentelor
2.1 Termenii
2.1.1 Caracterizare generală
2.1.2 Clasificarea termenilor
2.1.3 Raporturi logice între termeni
2.2 Definirea și clasificarea
2.2.1 Definiția și structura acesteia
2.2.2 Corectitudine în definire
2.2.3 Tipuri de definiție
2.2.4 Clasificarea: definire și caracterizare generală
2.2.5 Corectitudine în clasificare
2.2.6 Forme de clasificare
2.3 Propoziții categorice
2.3.1 Caracterizare generală
2.3.2 Structura propozițiilor categorice
2.3.3 Tipuri de propoziții categorice
2.3.4 Raporturi logice între propozițiile categorice
2.4 Propoziții compuse
2.4.1 Logica propozițiilor compuse
2.4.2 Funcții de adevăr
2.4.3 Proprietățile principalilor operatori propoziționali
2.4.4 Tipuri de formule cu propoziții compuse
3. Tehnici de argumentare
3.1 Raționamente
3.1.1 Definire și caracterizare generală
3.1.2 Tipuri de raționamente
3.2 Inferențe imediate cu propoziții categorice
3.2.1 Caracterizare generală
3.2.2 Distribuirea termenilor
3.2.3 Conversiunea și obversiunea
3.2.4 Alte inferențe imediate valide
3.3 Silogismul
3.3.1 Definire și caracterizare generală
3.3.2 Structura silogismului
3.3.3 Figuri și moduri silogistice
3.3.4 Legile generale ale silogismului
3.3.5 Moduri silogistice valide
3.3.6 Metode de verificare a validității silogismelor
3.3.7 Forme speciale de argumentare silogistică
3.4 Demonstrația și combaterea
3.4.1 Definire și caracterizare generală
3.4.2 Structura demonstrației
3.4.3 Corectitudine în demonstrare
3.4.4 Tipuri de demonstrație
3.5 Argumente cu propoziții compuse
3.5.1 Argumente deductive cu propoziții compuse
3.5.2 Erori în construcția argumentelor cu propoziții compuse
3.5.3 Metode de probare a validității argumentelor cu propoziții compuse
3.6 Argumente nedeductive
3.6.1 Analogia: definire și caracterizare generală
3.6.2 Tipuri de analogie
3.6.3 Erori logice în construcția argumentului prin analogie
3.6.4 Rolul analogiei în argumentare
3.6.5 Tipuri de argumentare inductivă
3.6.6 Metode de cercetare inductivă
4. Argumentare și contraargumentare
4.1 Evaluarea argumentelor. Sofisme și paralogisme
4.1.1 Evaluarea argumentelor
4.1.2 Sofisme și paralogisme
4.1.3 Eliminarea erorilor din argumentare
4.2 Argumentare și contraargumentare
4.2.1 Argumentare și contraargumentare
4.2.2 Construirea unei poziții alternative
4.2.3 Argumente și contraargumente în comunicare
4.3 Persuasiune și manipulare