Vești bune! Românii urmează să primească bani de la stat. Cine poate intra în posesia ajutorului?

Autor: Cristina Mocanu
Actualizat: 07 ian 2024, 01:05

Venitul minim de incluziune se va acorda începând cu 1 ianuarie 2023.

Sursa: https://pixabay.com/ro/

Venitul minim de incluziune se va acorda începând cu 1 ianuarie 2024. Cine sunt persoanele care vor beneficia de acest ajutor?

Cererile pentru venitul minim de incluziune se vor putea depune începând cu luna noiembrie a acestui an, iar ajutorul va fi oferit începând cu 1 ianuarie 2024. Cine sunt persoanele care vor primi ajutorul și ce modificări au fost făcute? 

Venitul minim de incluziunea a fost modificat.

Începând cu data de 1 aprilie  a intrat în vigoare noua legislație privind venitul minim de incluziune.

Trebuie menționat că noile reguli privind plata acestor ajutoare pentru români se vor aplica efectiv abia de la 1 ianuarie 2024. Momentan rămân valabile actualele ajutoare sociale, potrivit reglementărilor oficiale. Cei care doresc să obțină noile ajutoare sociale de la începutul anului viitor, vor putea să depună cererile în acest sens începând cu 2 noiembrie 2023.

Astfel, legea prevede că aceste persoane pot depune cererile „cu 60 de zile înainte de data intrării în vigoare (…) a reglementărilor referitoare la solicitarea, acordarea, stabilirea dreptului și plata venitului minim de incluziune”.

Citește și: Când intră pensiile pe card, în luna aprilie. Anunțul oficial al ministrului Muncii

Sumele acordate ca ajutor social sau alocație pentru susținerea familiei ce sunt restante după 1 ianuarie 2024 se vor achita titularilor acestora odată cu plata primului drept de venit minim de incluziune.

Conform noii legii, venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei vor fi unite într-un singur ajutor, denumit venit minim de incluziune. VenitUL

va fi compus din una sau două dintre următoarele ajutoare financiare: ajutorul de incluziune şi ajutorul pentru familia cu copii.

Venitul de incluziune vine în ajutorul bătrânilor

Venitul minim de incluziune va fi un ajutor extrem de important în cazul bătrânilor din România.

Persoanele cu vârsta de cel puțin 65 de ani care nu au venituri proprii, nu au aparținători legali ori aceștia nu au suficiente venituri pentru plata contribuției lunare de întreținere și/ sau nu sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, vor putea beneficia de acest ajutor.

Componenta de ajutor de incluziune este în cuantum maxim de 275 de lei/ lună, cu excepția persoanelor singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, în cazul căreia cuantumul maxim al ajutorului de incluziune este de 400 de lei/ lună.

Componenta de ajutor pentru familia cu copii se va acorda potrivit următoarelor reguli.

Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului este:

- 107 lei, pentru familia cu un copil;

- 214 lei, pentru familia cu doi copii;

- 321 de lei, pentru familia cu trei copii;

- 428 de lei, pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului este:

- 120 de lei, pentru familia cu un copil;

- 240 de lei, pentru familia cu doi copii;

- 360 de lei, pentru familia cu trei copii;

- 480 de lei, pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului este:

- 85 de lei, pentru familia cu un copil;

Citește și: Hemoglobina: Ce este si ce se ascunde o valoare scazuta a acesteia?

Citește și: Bogdan și Gagea, discuție în grădina casei. Motivul pentru care Gagea nu a putut merge spre o altă fată. „Adevărul o să iasă la suprafață!”

- 170 de lei, pentru familia cu doi copii;

- 255 de lei, pentru familia cu trei copii;

- 340 de lei, pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului este:

- 110 lei, pentru familia cu un copil;

- 215 lei, pentru familia cu doi copii;

- 325 de lei, pentru familia cu trei copii;

- 430 de lei, pentru familia cu patru copii sau mai mulți.

Care vor fi modificările aduse acestui ajutor?

Prin prezentul proiect de act normativ se propune modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.196/2016, astfel:

- Clarificări ale unor reglementări privind veniturile ce urmează să fie luate în calcul, respectiv în cazul celor anuale sau periodice, pentru stabilirea venitului net lunar se va calcula media lunară a acestora în raport cu perioada pentru care au fost acordate, în baza celei mai recente declarații fiscale înregistrată la organul fiscal competent;

– Reglementarea situației în care solicitanții dețin un bun în cotă parte, împreună cu alte persoane. În această situației deținerea acelei părți nu va exclude persoana/familia de la acordarea dreptului, deținerea doar a unei părți făcând imposibilă valorificarea acelui bun, în lipsa acordului celorlalți deținători;

– Completarea prevederilor legate de posibilitatea prezentării unor documente justificative pentru obținerea dreptului, în concordanță cu prevederile Legii nr.9/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Astfel, ținând cont de prevederile.

Legii nr.9/2023, în vederea stabilii dreptului la venitul minim de incluziune se vor solicita acte pentru informațiile necesare care nu pot fi determinate din sistemele de evidență electronice, documentele putând fi prezentate în original, copie legalizată sau copie simplă, în funcție de situația fiecărui beneficiar;

– Completarea normei cu procedura de decontare a cheltuielilor cu transportul persoanelor care urmează cursurile programului educațional ”a doua șansă” la mai mult de 5 km de domiciliu. Astfel, sumele pentru transportul persoanelor care urmează aceste cursuri se vor deconta la solicitarea autorităților administrației publice locale depusă la agențiile pentru plăți și inspecție socială în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea unui modul sau a unei perioade de cursuri;

– Completarea normei cu reglementări care privesc modalitatea de aplicare a obligației de participare a beneficiarilor la activitățile sezoniere pentru care operatorii economici solicită primarului persoane pentru efectuarea acestora;

– Completarea normei cu reglementări care privesc modalitatea în care se poate stabili dreptul la venitul minim de incluziune și de efectuare a plății, în cazul în care SNIAS nu este operațional, având drept model procedura actuală aplicată pentru venitul minim garantat, caz în care este necesară comunicarea unor informații de la primărie către agențiile pentru plăți și inspecție socială fără implicarea transmiterilor electronice în SNIAS;

– Corectări ale unor expresii/ erori de redactare.

Care sunt propunerile aduse noului proiect?

- Înlocuirea formularului de cerere prevăzut în anexa nr. 1 a normelor, cu un formular mai complex, similar celui utilizat în prezent pentru venitul minim garantat, ce face posibilă colectarea de informații care să poată sta la baza stabilirii dreptului;

– Înlocuirea anexei nr. 4 la norma metodologică

– Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune, prin completarea acesteia cu precizări cuprinse în normă referitoare la deținerea bunurilor;

– Introducerea a două noi anexe, anexa nr. 13

– ”Solicitare de decontare a cheltuielilor de transport” pentru persoanele care urmează cursurile din programul educațional ”a doua șansă” și anexa nr. 14

– ”Situație centralizatoare” care cuprinde informațiile necesare pentru plata dreptului de venit minim de incluziune în situația în care SNIAS nu este operațional.

Sursă: capital.ro