Titularizare 2023: Calendarul examenelor din acest an

Author: Bianca Vidoi
Actualizat: 09 mar 2023, 12:48

Calendarul examenelor din acest an

Sursa: Pexels.com

Titularizare 2023. Titularizarea este un examen de angajare pe o perioadă nedeterminată în cadrul unei unități de învățământ.

Titularizare 2023. Pentru a trece de această etapă a examenului, profesorii trebuie să obțină cel puțin nota 7 la examenul scris, dar și la inspecția în clasă.

Citește și: Definitivat 2023: Calendarul, modele de subiecte și lista posturilor

Calendarul examenelor din acest an

Examenul de Titularizare pentru anul 2023 va începe la data de 8 mai, atunci când candidații pot începe să se înscrie în cadrul examenului de angajare în cadrul unităților de învățământ.

Titularizarea va fi formată dintr-o probă practică/orală, inspecția specială ce are loc în timpul orelor, dar și un examen scris.

Pentru a trece de aceste probe, candidații vor trebui să obțină nota 7 pentru un loc ca și profesor într-o unitate de învățământ și nota 5 pentru postul de suplinitor.

Iată care este calendarul examenelor din acest an:

 1. a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; –  Până la 4 mai 2023
 2. b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;  Termen: 5 mai 2023
 3. c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2023;  Perioada: 8-17 mai 2023
 4. d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului;  Perioada: 9-18 mai 2023
 5. e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine
  anularea înscrierii la concurs –  Perioadele: 9-19 mai 2023;

În perioada  5-7 iulie 2023 pentru absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023  ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2023-2024

(1) În perioada 8-17 mai 2023 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2023 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

 1. f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

(i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; (ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice.  Termen: 23 mai 2023

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora  până la data de 7 iulie 2023.

 1. g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;
 2. h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.  Perioada: 24 mai – 30 iunie 2023

Notă: (1) În perioada  24 mai-30 iunie 2023  pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în  perioada 24 mai – 6 iunie 2023.

 1. i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;  Termen: 4 iulie 2023
 2. j) desfășurarea probei scrise; Termen: 12 iulie 2023
 3. k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen:  18 iulie 2023
 4. l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;  Perioada: 18-19 iulie 2023
 5. m) soluţionarea contestațiilor;  Perioada: 20-25 iulie 2023
 6. n) comunicarea rezultatelor finale;  Termen: 26 iulie 2023
 7. o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen:  27 iulie 2023
 8. p) ședință de repartizare. Termen: 28 iulie 2023
 9. q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;  Termen: 31 iulie 2023
 10. r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.  Perioada: 28 iulie-25 august 2023.

Citește și: Profesorii vor primi salarii mai mari. Ce condiție trebuie să îndeplinească aceștia

Posturi Titularizare

Ministerul Educației a lansat site-ul pe care candidații pot verifica lista posturilor disponibile ce sunt la dispoziția viitoarelor cadre didactice ce dau titularizarea în anul 2023. Site-ul pe care sunt publicate listele conțin posturi disponibile pentru școlile și grădinițele din toată țara.

Aceste posturi sunt împărțite în trei categorii:

 • Posturi complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani
 • Posturi complete cu viabilitate sub 4 ani
 • Posturi incomplete

Posturi titularizare 2023 Județul Alba

Posturi titularizare 2023 Județul Argeş

Posturi titularizare 2023 Județul Arad

Posturi titularizare 2023 Municipiul Bucureşti

Posturi titularizare 2023 Județul Bacău

Posturi titularizare 2023 Județul Bihor

Posturi titularizare 2023 Județul Bistriţa-Năsăud

Posturi titularizare 2023 Județul Brăila

Posturi titularizare 2023 Județul Botoşani

Posturi titularizare 2023 Județul Braşov

Citește și: Cum a fost, de fapt, relația Marcelei Fota cu fostul soț?! Acum a recunoscut: „Copilul meu nu știe”

Posturi titularizare 2023 Județul Buzău

Posturi titularizare 2023 Județul Cluj

Posturi titularizare 2023 Județul Călăraşi

Posturi titularizare 2023 Județul Caraş-Severin

Posturi titularizare 2023 Județul Constanța

Posturi titularizare 2023 Județul Covasna

Posturi titularizare 2023 Județul Dâmbovița

Posturi titularizare 2023 Județul Dolj

Posturi titularizare 2023 Județul Gorj

Posturi titularizare 2023 Județul Galaţi

Posturi titularizare 2023 Județul Giurgiu

Posturi titularizare 2023 Județul Hunedoara

Posturi titularizare 2023 Județul Harghita

Posturi titularizare 2023 Județul Ilfov

Posturi titularizare 2023 Județul Ialomița

Posturi titularizare 2023 Județul Iaşi

Posturi titularizare 2023 Județul Mehedinți

Posturi titularizare 2023 Județul Maramureş

Posturi titularizare 2023 Județul Mureş

Posturi titularizare 2023 Județul Neamț

Posturi titularizare 2023 Județul Olt

Posturi titularizare 2023 Județul Prahova

Posturi titularizare 2023 Județul Sibiu

Posturi titularizare 2023 Județul Sălaj

Posturi titularizare 2023 Județul Satu-Mare

Posturi titularizare 2023 Județul Suceava

Posturi titularizare 2023 Județul Tulcea

Posturi titularizare 2023 Județul Timiş

Posturi titularizare 2023 Județul Teleorman

Posturi titularizare 2023 Județul Vâlcea

Posturi titularizare 2023 Județul Vrancea

Guvernul a acceptat cererile cadrelor didactice. Profesorii, așteptați să își anunțe decizia finală

Posturi titularizare 2023 Județul Vaslui

Citește și: Titularizare 2023: Listă posturi și calendarul examenelor

Sursa: edupedu.ro

 


Astăzi, în cea mai recentă ediție a emisiunii matrimoniale „Casa iubirii”, fetele au corectat-o pe Lorena după ce aceasta s-a supărat pe ele pentru glumele nesărate făcute de Laurențiu.