Salariul minim se va calcula diferit! Directiva care explică noua formulă: Pot include 60% din salariul median brut

Author: Diana Ghita

Salariului minim se va calcula în conformitate cu Directivele UE pentru condiții de muncă decente și convergență socială. Autoritățile trebuie să găsească un echilibru între nevoile angajaților și cerințele economice.

Ministerul Muncii este pus în fața unei provocări majore în acest an, pe măsură ce trebuie să stabilească o nouă formulă de calcul pentru salariul minim brut garantat în plată, în conformitate cu cerințele impuse de Directiva 2041/2022 a Comisiei Europene.

Ce prevede directiva care aduce noua formulă de calcul a salariului minim

Această directivă, care urmează să fie transpusă în legislația românească până la 15 noiembrie 2024, are ca scop îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă în statele membre ale Uniunii Europene.

Prin Directiva 2041/2022, Uniunea Europeană stabilește un cadru pentru asigurarea unui nivel corespunzător al salariilor minime legale, în vederea promovării condițiilor de trai și de muncă decente pentru toți lucrătorii.

Această inițiativă are ca obiectiv creșterea convergenței sociale și reducerea inegalității salariale în cadrul UE. Criteriile impuse de Directiva 2041/2022 includ evaluarea puterii de cumpărare a salariilor minime legale, întrucât iau în considerare costul traiului zilnic, precum și nivelul general al salariilor și distribuția acestora în cadrul economiei naționale.

Citește și: Creșterea salariului minim de la 1 iulie 2024 a fost amânată. Care este noul termen pentru majorările salariale

De asemenea, statele membre sunt încurajate să promoveze negocierile colective pentru stabilirea salariilor și să asigure drepturile de protecție a salariului minim. O altă componentă importantă a directivei este utilizarea unui mecanism automat de ajustare a indexării salariilor minime legale, cu condiția ca acesta să nu conducă la o scădere a salariului minim legal.

Citește și: Informatii despre pulsul normal in functie de varsta

Cum se va calcula salariul minim

Pentru a evalua gradul de adecvare al salariilor minime legale, statele membre pot alege valori de referință orientative, utilizate la nivel internațional sau național. Aceste valori pot include, de exemplu, 60% din salariul median brut și 50% din salariul mediu brut, oferind astfel un cadru de referință pentru analiza și ajustarea salariilor minime în conformitate cu condițiile economice și sociale specifice fiecărei țări.

Statele membre trebuie să asigure, de asemenea, actualizări periodice și în timp util ale salariilor minime legale, cel puțin o dată la doi ani sau în conformitate cu practicile naționale.

Citește și: Guvernul nu mai are bani pentru plata salariilor și a pensiilor! Ce soluție există pentru plata majorărilor promise

Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă măsurile respective, acestea trebuie să conțină o trimitere la prezenta directivă sau să fie însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Metodele de efectuare a acestei trimiteri sunt stabilite de statele membre ”, se precizează în Directiva adoptată pe 22 octombrie 2022.