Moșii de Toamnă 2022: Rugăciunea pentru iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor celor adormiți. Se citește în Sâmbăta Morților

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 04 nov 2022, 19:36

Moșii de Toamnă 2022 Rugăciune

Sursa: Pixabay

Moșii de Toamnă 2022. Puternică rugăciune care se rostește în Sâmbăta Morților pentru iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor celor adormiți.

Moșii de Toamnă 2022 sau Sâmbăta Morților, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinilor ortodocși, sărbătoare dedicată pomenirii celor care au plecat din lumea aceasta, are loc pe data de 5 noiembrie 2022, potrivit calendarului ortodox.

An de an, în prima sâmbătă a lunii noiembrie, românii își comemorează „moșii”, neamul din care se trag și toate persoanele dragi care nu mai sunt în lumea aceasta.

Rugăciunea pentru iertarea păcatelor  și mântuirea sufletelor celor adormiți pe care este bine să o rostească în Sâmbăta Morților toți creștinii români. Cea mai puternică rugăciune pentru cei care au plecat din lumea acesta se citește de Moșii de Toamnă. 

Citeste si: Moșii de Toamnă 2022: Cui trebuie să dai un bănuț în Sâmbăta Morților! Obiceiul care aduce noroc și spor în casă

Moșii de Toamnă 2022: Rugăciune pentru iertarea păcatelor 

Pomenirea celor care nu mai sunt printre noi este o dovadă de iubire nemărginită, care trece prăpastia morţii. Prin rugăciunile noastre rostite în ziua când se sărbătoresc Moșii de Toamnă sau Sâmbăta Morților se realizează comuniunea cu cei plecaţi la Domnul.

Îi pomenim, îi aducem în faţa lui Dumnezeu, mijlocim pentru ei, îi includem într-un dialog al rugăciunii cu Dumnezeu, dialog care revarsă foloase asupra lor. 

Rugăciune pentru pomenirea iertarea păcatelor celor adormiți

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!„

Rugăciunea pentru odihna sufletelor celor adormiți care se citește în Sâmbăta Morților 

Rugăciunea este convorbirea tainică a omului cu Dumnezeu, cel mai la îndemână mijloc de despătimire prin care sufletul „respiră” harul divin. De aceea, Sf. Paisie Aghioritul îndeamnă ca cea mai mare parte a nevoinţei duhovniceşti să fie dăruită rugăciunii, pentru că aceasta ne ţine în legătură cu Dumnezeu. „ Rugăciunea este oxigenul sufletului, nevoia acestuia şi nu trebuie socotită o povară.”

Rugăciunea pentru odihna sufletelor celor adormiți care se citește în Sâmbăta Morților 

Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu, cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai îndepărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în Rai. Îngroapă păcatele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu. Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima, care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, iar a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii, şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi slujitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă. Nu încetaţi a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutor, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci. Amin. 

Calendar ortodox noiembrie 2022

M Sf. doctori fără de arginți Cosma și Damian, cei din Asia;

M Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpifidor și Anempodist;  (Post. Nu se fac nunți)

J Sf. Mc. Achepsima ep., Iosif pr. și Aitala diac.;Așezarea moaștelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida;

V Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare;Sf. Cuv.Gheorghe Mărt. din Drama; ( Post. Nu se fac nunți)

S Sf. Mc. Galaction și Epistimia; ( Pomenirea morților- Moşii de toamnă)

D Sf. Pavel Mărt., patr. Constantinopolului;Sf. Cuv. Luca din Sicilia;

L Sf. 33 de Mc. din Melitina;Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galisiei;

Citeste si: Armin Nicoară și-a confruntat tatăl în direct, după ani de tăcere: „De multe ori i-am spus că nu e copilul meu”

M †) Soborul Sf. Arh. Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri;

M †) Sf. Ier. Nectarie Taumaturgul de la Eghina;Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat;Sf. Mc. Onisifor și Porfirie;Sf. Cuv. Matrona;  (Post. Nu se fac nunți)

10  J Sf. Ap. Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu și Cvart;Sf. Mc. Orest;

11  V † Sf. M. Mc. Mina;Sf. Mc. Victor, Vichentie și Ștefanida;Sf. Cuv. Teodor Studitul; Post. Nu se fac nunți)

12  S Sf. Ier. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei;†) Sf. Martiri și Mărt. Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu;Sf. Cuv. Nil Pustnicul;

13  D †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului și mama sa, Sf. Antuza;

14  L Sf. Ap. Filip unul dintre cei 12 Apostoli;Sf. Ier. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului;  (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului)

15  M †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamț;Sf. Mc. și Mărt. Gurie, Samona și Aviv, diac.;  (Începutul Postului Nașterii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

16  M Sf. Ap. și Ev. Matei;  (Post. Nu se fac nunți)

17  J Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, ep. Neocezareei Pontului și Ghenadiei, patr. Constantinopolului;Sf. Cuv. Lazăr Zugravul;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

18  V Sf. Mc. Platon, Roman și Zaheu; ( Post. Nu se fac nunți)

19  S Sf. Prooroc Avdie;Sf. Mc. Varlaam;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

20  D Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului;†) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul;† Sf. Mc. Dasie;Sf. Ier. Proclu, arhiep. Constantinopolului;;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

21  L (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia);  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

22  M Sf. Ap. Filimon, Arhip, Onisim și Apfia;Sf. Mc. Cecilia;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

23  M † Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul Vâlcii;Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei și Grigorie, ep. Acragandelor;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

24  J Sf. Sfințiți Mc. Clement, ep. Romei și Petru, ep. Alexandriei;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

25  V Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului;† Sf. M. Mc. Ecaterina;Sf. M. Mc. Mercurie;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

26  S Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul;  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

27  D Sf. M. Mc. Iacob Persul;Sf. Cuv. Natanail și Pinufrie;  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

28  L Sf. Cuv. Mc. Ștefan cel Nou;Sf. Mc. Irinarh; Post. Nu se fac nunți)

Moșii de Toamnă 2022: Rugăciunea pentru iertarea păcatelor și mântuirea sufletelor celor adormiți. Se citește în Sâmbăta Morților

29  M Sf. Mc. Paramon și Filumen;Sf. Cuv. Pitirun;  (Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți)

30  M †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României;† Sf. Ier. Andrei Șaguna, mitr. Transilvaniei;Sf. Ier. Frumentie, ep. Etiopiei;  (Dezlegare la pește. Nu se fac nunți)

Sursă: doxologia.ro

 


Nebahat din serialul Totul pentru familia mea, aniversare cu peripeții alături de colegii săi! Iată ce vârstă a împlinit frumoasa actriță Simge Selçuk și ce persoane dragi i-au fost alături la petrecerea-surpriză!

La mulți ani, Simge Selçuk! Iată ce mesaj plin de tandrețe a primit superba actriță din partea colegului ei de platou, Celil Nalçakan, cel care i-a organizat petrecerea-surpriză! „Doar zâmbește, de restul mă ocup eu!”

Cookies