L’Oréal Paris își continuă misiunea de a lupta împotriva hărțuirii stradale lansând cea de-a doua ediție a campaniei Stand-Up

Author: Diana Tilă

80% dintre femei au experimentat o formă de hărțuire în spațiile publice

În 2022, L’Oréa l Paris a lansat în România programul Stand Up împotriva hăr ț uirii stradale, o ini ț iativ ă cu o implicare social ă de amploare ș i cu un obiectiv major de cre ș tere a gradului de con ș tientizare ș i educare privind h ă r ț

uirea în spa ț iile publice.

De la lansarea la nivel local a programului în luna noiembrie, și până în luna iulie a acestui an, 5300 de persoane au reu ș it s ă parcurg ă acest training, facilitat de către Centrul FILIA, în ș coli ș i universită ț i, iar 7800 de persoane au beneficiat de training în format online, prin intermediul

platformei Stand Up.

La nivel internațional, programul a fost inițiat în 8 martie 2020, alături de Right To Be, un ONG cu expertiză importantă în lupta împotriva diverselor tipuri de hărțuire, beneficiind, în același timp, de suportul ambasadoarei de brand, Eva Longoria.

Stand Up are la bază un studiu social global[1], realizat în parteneriat cu Ipsos, care a investigat fenomenul hărțuirii stradale la scară largă, în diferite culturi, și care a dezvăluit cifre alarmante: 80% dintre femeile intervievate au experimentat hăr ț uirea î

n spa ț ii publice, iar dintre acestea, 1 din 5 femei erau minore. Mai mult, studiul a arătat ca principalul motiv pentru care oamenii nu intervin atunci când asistă la un act de hărțuire este acela ca nu știu ce au de făcut- 86% dintre martori sus țin c ă nu au ș tiut cum s ă r eac ț ioneze î
n asemenea situa ț ii.

Rezultatele studiului au confirmat nevoia urgentă de a răspunde și de a combate hărțuirea stradală, prin oferirea unor instrumente adecvate. Astfel, împreună cu Right to Be, L’Oréa l Paris introduce un program de training, fondat pe metodologia celor 5D (Distrage, Deleagă, Documentează, Direc ț ioneaz ă, Dup ă Hăr ț uire), ce include 5 instrumente simple și eficiente care ajută oamenii să acționeze în

siguranță atunci când sunt martori sau victime ale hărțuirii stradale.

“Continuăm   şi   în acest an misiunea L’Oréal Paris de a conştientiza importanţa opririi fenomenului de harţuire stradală   în Romania sub orice formă s-ar manifesta acesta. Prin participarea la trainingul online, disponibil pe   Standup-romania.com, cât   ș i prin recomandarea lui către cei apropiaţi, oricine se poate alătura campaniei.   În cele 15 minute de training poţi afla cum să faci faţă unei situaţii de hărţuire stradală atât din postura de victim ă, cât   şi din postura de martor. Este simplu, util,   şi usor de pus   în practică, fără a te expune la o situa ț ie de risc.  Însă, Stand-UP este mai mult decât un training – este misiunea pe termen lung a brandului L’Oréal Paris de a sprijini femeile din România, deoarece fiecare dintre noi merită să se simtă   în siguranţă, să meargă pe stradă fără teamă, ș i să fie   încrezatoare   şi puternică în fiecare zi din via ț a ei. ’’ declară Daniela Crăciun-Mercaş, Business Unit Manager Make-up L’Oréal.

În România, Stand Up împotriva hărțuirii stradale se bucură de sprijinul Centrului FILIA, ONG dedicat advocacy-ului pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen. O componentă importantă a programului Stand Up o reprezintă organizarea training-urilor în liceele și universitățile din București și din țară, prin intermediul cărora peste 5.000 de tineri, cu vârsta de peste 16 ani, au învățat cum să acționeze în siguranță pentru a combate hărțuirea stradală.

Chiar dacă este un comportament ce poate fi sanc ț ionat prin lege, h ă r ț uirea stradal ă este încă departe de a fi văzută, la nivelul societă ț ii, ca o formă de violen ț ă de gen, iar î n absen ț a recunoa ș terii ei drept fenomen, prea multe fete si femei trăiesc cu vină ș i ru ș ine. Credem c ă există o imens ă nevoie de informare, astfel încât persoanele care trec prin hăr ț uire stradal ă sau care sunt martore s ă poat ă lua atitudine. Este momentul s ă schimb ă m mentalitatea generală, iar colaborarea cu L’Oréa l ș i Right To Be reprezint ă o oportunitate extraordinar ă pentru a face pa ș i î n direc ț ia bun ă. , afirmă Adela Alexandru, Expertă egalitate de gen, Centrul FILI A.

Citește și: Theo Rose a vorbit despre nuntă cu lacrimi în ochi! De ce nu va îmbrăca rochia de mireasă?!

Până în prezent, peste 1.900.000 de persoane din 41 de ț ă ri au fost pregătite prin programul Stand Up, iar 97% dintre ele pot identifica mai u ș or h ă r ț uirea î n spa ț iile publice ș i se simt mai pregătite să intervină, în urma participării la acest training. La nivel local, L’Oréal Paris își propune o creștere de 33% a ratei de parcurgere a trainingului pentru restul anului 2023, cu un target cumulat de 16000 de persoane care să fi parcurs trainingul, atât cu sprijinul Centrului FILIA, cât și prin intermediul platformei de training online.

Mai multe informații: Standup-romania.com

Despre L’Oréal România

L’Oréal România, parte a grupului L’Oréal, care se dedică frumuseții de peste 105 ani, are o istorie de 25 de ani pe piața locală. Cu portofoliul său unic de 20 de branduri internaționale diverse și complementare, L’Oréal România este unul dintre liderii pieței locale de cosmetice, prezent în toate canalele de distribuție: mass market, magazine, farmacii și drogherii, saloane, travel retail și branded retail.

Interzicerea exportului de motorină de către Rusia poate fi un alt atac la Europa!

Despre Centrul FILIA

Centrul FILIA este un ONG feminist, care face auzite vocile femeilor prin muncă comunitară, activități de advocacy, activism, studii și analize. FILIA a fost fondată în anul 2000 și s-a dezvoltat ca unul dintre cele mai active ONG-uri feministe din Romania. Lucrează pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru femei.

[1] Studiu internațional realizat de L’Oréal Paris, în parteneriat cu Ipsos – cu date din 15 țări, pe un eșantion de peste 15.000 de participanți, în perioada 25 ianuarie – 10 martie 2021. Cele 15 țări participante la studiu sunt: Polonia, Anglia, Franța, Italia, Spania, Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud, India, Tailanda, China, Rusia, Canada, Statele Unite ale Americii, Mexic, Brazilia.

 


Momente tensionate în Casa iubirii! Larisa și Lorena și-au declarat război! „Îi este rușine să iasă pe stradă cu fața ei nemodificată!” Cele două rivale au lansat acuzații grave și jigniri aprige!