Cursuri autorizate pentru responsabil protecţia datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul Uniunii Europene cu numărul 679/2016, numit General Data Protection Regulation – GDPR, impune tuturor companiilor care prelucrează date cu caracter personal să aplice o seri reguli stricte în privinţa prelucrării şi protecţiei acestor date personale.

Conform aceluiaşi regulament, articolului 37, instituţiile publice şi companiile private  trebuie să desemneze o persoana responsabila cu protecţia datelor, numită ofiţer sau Data Protection Officer – DPO. 

Având în vedere că regulamentul este extrem de stufos şi aplicarea lui presupune o bună cunoaştere a legii, efectuarea unor cursuri protectia datelor cu caracter personal poate fi cea mai rentabilă metodă de a intra cât mai curând în legalitate.

Începând de la data anterior menţionată, toate aceste reglementări sunt obligatorii, iar neaplicarea lor poate  aduce sancţiuni şi amenzi. Fiecare instituţie publică sau companie trebuie să se conformeze directivelor şi să desemneze un responsabil pentru protecţia datelor cu caracter personal. 

Practic, conformitatea cu regulamentul înseamna ca ar trebui sa existe în companie o persoană care:

să cunoască prevederile GDPR şi alte prevederi conexe GDPR-ului

sa identifice activităţile care implică prelucrarea datelor la nivelul fiecărui departament

să facă recomandările necesare pentru conformarea acestor activităţi la GDPR

să actualizeze baza de date permanent

să informeze periodic persoanele implicate cu privire la prelucrarea datelor stocate.

Pentru a nu intra sub incidenţa legii, toţi operatorii de date cu caracter personal au la dispoziţie următoarele alternative: fie să colaboreze cu o companie care furnizează astfel de servicii, fie să instruiască un angajat care să fie responsabil cu aceste date, fie să angajeze o persoană care are deja această calificare. 

Cum această calificare este una destul de nouă, posibilitatea de a găsi uşor personal calificat este destul de mică. Soluţia cea mai simplă atât pentru companii şi instituţii, cât şi pentru persoanele care doresc să ocupe astfel de poziţii este de a participa la cursuri pentru a obţine calificarea de responsabil protecţia datelor cu caracter personal.

Unde puteţi face cursuri şi puteţi obţine diploma de responsabil date cu caracter personal? 

Pentru a obţine competenţele şi calificarea necesară pentru a deveni un astfel de responsabil este bine să apelaţi la o companie care este deja specializată în organizarea de cursuri şi calificări diverse. CursuriAutorizate.eu este un site unde puteţi să vă înscrieţi pentru a efectua diverse cursuri şi calificări, inclusiv cursuri de responsabil/ofiţer GDP.

Cursul de calificare responsabil protecţia datelor cu caracter personal GDPR - DPO Bucureşti, cor 242231  organizat de această companie este autorizat de Autoritatea Naţionala pentru Calificări (fost C.N.F.P.A). Participarea la acest curs urmăreşte învăţarea şi dobândirea competenţelor necesare pentru gestionarea şi prelucrarea datelor personale ale angajaţilor.

Cursul se adresează tuturor firmelor private şi instituţiilor publice a căror activitate principală consta în operaţiuni de prelucrare a datelor care necesită o monitorizare periodică şi sistematică  a persoanelor vizate, precum şi companiilor care prelucrează categorii speciale de date. Fiind obligate să angajeze un responsabil cu protecţia datelor personale, toate companii au nevoie de un astfel de curs.

Cursurile se desfăşoară atât la sediul firmei din Bucureşti şi ale partenerilor din toată ţara, cât şi la sediile firmelor/instituţiilor interesate de furnizarea acestui curs pentru personalul angajat. Participanţii vor beneficia de coffee break, materiale didactice, sesiuni interactive şi consiliere pe întreaga perioadă a cursului.

Competenţele profesionale obţinute în urma cursului  vor fi:

Informarea organizaţiei şi a persoanelor vizate cu privire la drepturile şi obligaţiile conform legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal

Monitorizarea modalităţii în care activitatea organizaţiei respectă legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele specifice la care organizaţia a aderat;

Asigurarea şi gestionarea registrului de evidenţă al prelucrării datelor cu caracter personal;

Emiterea de recomandări privind modul în care trebuie să fie gestionate aceste date

Actualizarea permanentă a datelor; 

Informarea periodică cu privire la natura şi datele angajaţilor şi colaboratorilor stocate de companie.

La sfârşitul cursului participanţii vor primi o diplomă care să ateste obţinerea acestei calificări şi a competenţelor specifice.

De ce este recomandabil să apelaţi la o firmă specializată în organizarea de cursuri de calificare?

Printre avantajele educaţionale ale absolvirii unor cursuri specializate de calificare amintim:

parcurgerea unei programe adaptate, concepută de un profesor sau trainer care este deja expert în domeniu

primirea unui suport de curs extrem de util, cu informaţiile de bază necesare

obţinerea de informaţii şi cunoştinţe de la o persoană cu experienţă în predare şi în  prezentarea cunoştinţelor

timpul scurt de dobândire a unor competenţe

folosirea de metode interactive de învăţare

obţinerea unei calificări şi a unei diplome recunoscute.

Formarea continuă şi dobândirea de cât mai multe calificări şi competenţe este atât o necesitate a societăţii în care trăim, cât şi o cerinţă indispensabilă pentru a obţine anumite funcţii. Învăţarea continuă şi evoluţia personală sunt şi rămân cele mai importante coordonate ale exigenţei faţă de noi înşine şi faţă de lumea în care trăim.

Oferta educaţională şi de formare a Cursuriautorizate.eu vine în sprijinul nevoii noastre de formare continuă şi asigură şanse reale de a accede la anumite joburi mai bune şi mai bine plătite. În trainerii şi formatorii de aici veţi găsi mereu un prieten şi un consilier special!

 


Clipul zilei pe KANALD.RO:
Recomandari
Te-ar mai putea interesa
` `
Setari de confidentialitate