Cine sunt prosumatorii. În ce situații vor fi nevoiți aceștia să plătească „taxa pe soare”

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 07 dec 2022, 10:42

Cine sunt prosumatorii și în ce situații vor fi nevoiți să plătească „taxa pe soare”

Sursa: PixaBay

Cine sunt prosumatorii și de ce avantaje se bucură aceștia. În ce condiții ar putea fi nevoiți prosumatorii să plătească o taxă nouă, numită și „taxa pe soare”?

O ordonanță de urgență aprobată de Guvern i-ar putea obliga pe prosumatori să plătească o taxă și pentru energia electrică produsă pentru consumul propriu.

Cine sunt prosumatorii   și de ce avantaje se bucură aceștia? În ce situații ar putea fi nevoiți să plătească „taxa pe soare”

Citește și: Ce este taxa pe soare și cine sunt românii care o vor plăti. Prevederile OUG

Cine sunt prosumatorii 

Prosumatorii sunt persoanele fizice sau juridice care nu doar consumă energie din rețeaua electrică, ci și produc si livrează energie din surse regenerabile.

Prosumatorii produc pentru consumul propriu și injectează surplusul în rețea, contra cost, pe baza unui contract de vânzare-cumpărare cu furnizorul lor de energie electrică. 

Potrivit Ghidului prosumatorului, semnificaţia noţiunii de prosumator este aceea de client final
care îndeplineşte simultan următoarele condiţii:

- îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate sau într-o unitate mobilă dotată cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative;

- produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum;

- activitatea specifică nu este producerea energiei electrice;

- consumă, poate stoca şi vinde energia electrică produsă din surse regenerabile de energie produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

 

Citește și: ANRE: Plata în rate a facturii la energie electrică. Cine beneficiază de eșalonarea plăților facturilor la energie 

Cum poți deveni prosumator 

În vederea certificării calităţii de prosumator, dacă deții un sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu putere instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, trebuie să transmiți operatorului de distribuţie din județul în care se află centrala următoarele informaţii/documente:

Citeste si: Culiță Sterp aruncă bomba: „Băiatul meu din prima căsătorie!”. Și-a luat prin surprindere toți fanii cu declarația asta

a) informaţii privind echipamentele de măsurare a energiei electrice montate în instalaţiile de utilizare, altele decât cele aparţinând operatorilor de distribuţie, şi caracteristicile acestora, respectiv: serie contor, tip contor, date tehnice; trimite aceste informații odată cu dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.

b) pentru persoanele fizice, declaraţia pe proprie răspundere din care să rezulte că accesezi/nu accesezi programul privind instalarea sistemelor fotovoltaice pentru producerea de energie electrică în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, derulat prin Administraţia Fondului pentru Mediu. Trimite această declarație odată cu solicitarea de racordare a locului de consum și de producere;

c) pentru persoane juridice, certificatul constatator, în original sau copie, emis de oficiul registrului comerţului, cu informaţii complete care să reflecte situaţia la zi a solicitantului, prin care se dovedeşte că persoana juridică nu desfăşoară ca activitate principală producerea de energie electrică; persoanele juridice nu trimit declarația de la punctul b). Trimite acest certificat odată cu solicitarea de racordare a locului de consum și de producere. 

Citește și: Card de energie 2023. Românii primesc bani pentru plata facturilor sau datoriilor la energie în 2023

Ce avantaje au prosumatorii 

Facilitățile de care beneficiază prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puterea electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum:

– pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, după certificarea calităţii de prosumator, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008.

– furnizorii de energie electrică sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică la un preţ egal cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare în anul anterior, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^2) din Legea nr. 220/2008. În acest scop furnizorul este obligat să prezinte prosumatorului în termen de 10 zile de la solicitare, un  contract de vânzare-cumpărare  a energiei electrice, conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 227/2018;

– beneficiază din partea furnizorului de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice de serviciul de regularizare financiară între energia livrată şi energia consumată din rețea, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008;

– prosumatorii sunt exceptaţi de la obligaţia de achiziţie anuală şi trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6 6) din Legea nr. 220/2008;

– prosumatorii pot executa lucrările de montare pe clădiri, anexe gospodăreşti şi pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pentru consumul casnic, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Sistemele fotovoltaice şi/sau panourile solare vor fi susţinute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitatea întregului ansamblu şi să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia şi a panourilor, precum şi cele rezultate din acţiunea vântului şi a depunerilor de zăpadă, în conformitate cu prevederile 11 alin. (7) lit. f) din Legea nr. 50/1991.

Situațiile în care prosumatorii trebuie să plătească „taxa pe soare”

Potrivit Alin.3 al noii ordonanțe de urgență aprobate de Guvern, autoritățile administrației publice centrale și ANRE aplică taxe și tarife nediscriminatorii și proporționale prosumatorilor de energie din surse regenerabile, în legătură cu energia electrică din surse regenerabile autoprodusă de aceștia care rămâne în spațiile lor într-unul sau mai multe din următoarele cazuri:

a) dacă energia electrică din surse regenerabile autoprodusă este sprijinită efectiv prin intermediul unor scheme de sprijin, numai în măsura în care nu sunt subminate viabilitatea economică a proiectului și efectul de stimulare a unui astfel de sprijin; 

ANUNȚ IMPORTANT pentru utilizatorii de sobă cu lemne! Urmează să fie înlocuită. Iată ordinul de la UE

b) de la data de 1 decembrie 2026, dacă puterea instalată în centralele electrice ale prosumatorilor depășește 8% din puterea totală instalată în capacitățile de producție de energie electrică la nivel national și dacă se demonstrează, prin intermediul unei analize cost-beneficiu, efectuată de ANRE printr-un proces deschis, transparent și participativ, că dispoziția prevăzută la alin. (3) lit. (b) fie a avut drept rezultat o sarcină disproporționată semnificativă pentru sustenabilitatea financiară pe termen lung a sistemului electric, fie creează un stimulent care depășește ceea ce este necesar în mod obiectiv pentru a obține o utilizare rentabilă a energiei din surse regenerabile, precum și că o astfel de sarcină sau un astfel de stimulent nu ar putea fi minimizat prin întreprinderea altor acțiuni rezonabile; sau

c) dacă energia electrică din surse regenerabilă autoprodusă este produsă în instalații cu o putere totală instalată de energie electrică de peste 30 kW. 

Sursă: anre.ro,  economica.net

 


Natalia a dat cărțile pe față în Casa iubirii! Concurenta l-a înfruntat aprig pe Robert și i-a mărturisit tranșant lui Marinel că nu simte nimic pentru el! „N-a fost scânteia aia! Am încercat! Dar nu pot să spun că s-a schimbat foarte mult!”

Influențată de Radu, Natalia le-a mărturisit lui Robert și lui Marinel că nu a simțit pentru niciunul dintre ei scânteia care să ducă la o posibilă relație! „Eu n-am avut chestia asta din păcate cu tine!”

Cookies