Calendar Ortodox 24 noiembrie 2022: Ce sărbătoare e în calendarul bisericesc? Dezlegare la ulei și vin în Joia din Postul Crăciunului 2022

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 24 nov 2022, 07:50

Ce sfânt este prăznuit joi de Biserica Ortodoxă

Sursa: freepik.com

Ce sărbătoare e joi, potrivit calendar ortodox 24 noiembrie 2022.? Creștinii care țin Postul Crăciunului au dezlegare la ulei și vin.

Sărbătoare în joia din Postul Crăciunului 2022, potrivit calendar ortodox 24 noiembrie 2022. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei, ucenic al Sfinților Petru și Pavel.

Creștinii care țin Postul Nașterii Domnului 2022 au dezlegare în această zi la ulei și vin.

Rugăciune către Sfântul Mucenic Clement pe care este bine să o citească joi toți credincioșii. Părinte Ierarhe Clement, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre!”

Sărbătoare calendar ortodox 24 noiembrie 2022 

Sfântul Mucenic Clement, episcopul Romei, sărbătoare calendar ortodox 24 noiembrie 2022. 

Sfântul Sfințit Mucenic Clement s-a născut la Roma și a fost contemporan cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Fericitul și preaînțeleptul Clement se trăgea din neam împărătesc păgân, fiu al lui Faust și al Matildei, care mai aveau doi fii gemeni, Faust și Faustinian.

Data exactă a nașterii Sfântul Sfințit Mucenic Clement nu este cunoscută.

El a fost unul din ucenicii Sfinților Apostoli Petru și Pavel din ultima perioadă a șederii acestora la Roma (anul 60), Sfântul Petru însuși fiind cel care l-a hirotonit pe Sfântul Sfințit Mucenic Clement.

Sfântul Clement își pierde mama și cei doi frați într-un naufragiu. Aceștia vor supraviețui nenorocirii, însă apele marii îi va arunca la mal în locuri diferite. Tatăl Sfântului Clement pleacă în căutarea celor trei și se va pierde și el.

La vârsta de 24 de ani, Sfântul Sfințit Mucenic Clement decide să plece să-și caute părinții și frații. Este momentul în care îl întâlnește pe Sfântul Barnaba și pe frații săi pierduți, deveniți între timp ucenici ai Sfântului Petru.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu își va întâlni și părinții, pe mama lor, care era bătrână și cerșea pâinea, iar mai apoi îl află și pe tată. Așa se aflară cu toții, tată, mamă și cei trei fii, și așa se reîntoarseră ei cu toții la Roma și slujeau Adevăratului Dumnezeu, scrie pravila.ro

Citește și: Ce se mănâncă în Postul Crăciunului 2022. Cu ce poți înlocui carnea pentru cea mai gustoasă ciorbă de perișoare de post

Calendar ortodox 24 noiembrie 2022. Rugăciune 

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei, pe care este bine să îl citească joi toți credincioșii. 

Troparul, glasul al 4-lea:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării te-a arătat pe tine turmei tale adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Clement, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Apărătorului credinţei celei adevărate în Hristos şi marelui surpător al înşelăciunii slujitorilor de idoli, îndelung suferitorului de chinuri amare, adunându-ne toţi iubitorii de mucenici, cu multă dorire să-i cântăm: Bucură-te, Clement, mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Icosul 1

Înger în trup cu minte de Hristos iubitoare te-ai arătat, căci cu totul de sine te-ai lepădat şi crucea suferinţelor ai purtat; pentru care te lăudăm, strigând către tine aşa:
Bucură-te, cel ce din pruncie vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, că maica ta cu mare dragoste te-a alăptat;
Bucură-te, fiu al Bisericii cu adevărat;
Bucură-te, că numele Clement cu taină l-ai purtat;
Bucură-te, că numele Clement vie înseamnă cu adevărat;
Bucură-te, că via aceasta Hristos o a lucrat;
Bucură-te, căci cu al Său mir te-a adăpat;
Bucură-te, rodule al viei lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii mărgăritar prealuminos;
Bucură-te, că roadele viei tale bine au plăcut lui Hristos;
Bucură-te, alesule din scutece spre mare folos;
Bucură-te, tânără mlădiţă de vie cu rod preafrumos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 2-lea

Văzând noi nevrednicii că numele tău de Clement cu taină ţi s-a dat, preamărim pe Milostivul Dumnezeu, Care via sufletului tău desăvârşit întru mărturisire o a arătat, strigând: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înţelegând Sofia, preafericită maica ta, că se apropie fericitul ei sfârşit, cu prooroceşti cuvinte a început a grăi către tine aşa:
Bucură-te, fiul meu, cel ce din scutece de tată ai fost lipsit;
Bucură-te, căci cu dreapta credinţă pe tine te-am hrănit;
Bucură-te, că tată al tău îţi las pe Hristos;
Bucură-te, al credinţei stâlp de mare folos;
Bucură-te, crinule crescut în via lui Hristos;
Bucură-te, că sufletul tău pentru Hristos l-ai pus;
Bucură-te, mare mărturisitor al slăvitului Său nume;
Bucură-te, trâmbiţa adevărului cea mult glăsuitoare;
Bucură-te, îndelung răbdătorule de chinuri amare;
Bucură-te, tunetul lui Hristos de temple risipitorule;
Bucură-te, înfricoşător fulger al diavolilor arzătorule;
Bucură-te, că în chinuri te-ai arătat voios;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 3-lea

Puterea Celui Preaînalt în vremea chinurilor te-a umbrit pe tine, viteazule ostaş al lui Hristos, pentru care cu multă bucurie, muncile răbdând, ai strigat: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Având în minte pururea cuvintele fericitei tale maici, care din pruncie poruncile lui Hristos te-a învăţat, cu mare dorire vremea muceniciei ai aşteptat, iar noi, lăudându-te, îţi strigăm aşa:
Bucură-te, că din tânără vârstă treapta preoţiei ai luat;
Bucură-te, vrednicule slujitor al Marelui Împărat;
Bucură-te, al Ancirei luminătorule;
Bucură-te, al dreptei credinţe propovăduitorule;
Bucură-te, vrednicule arhiereu al lui Iisus Hristos;
Bucură-te, că vrednic slujitor al arhieriei ai fost;
Bucură-te, păstorule al turmei cu adevărat;
Bucură-te, că pentru turmă sângele ţi-ai vărsat;
Bucură-te, căci cu harul Sfântului Duh uns ai fost;
Bucură-te, că sufletul pentru oi ţi-ai pus;
Bucură-te, căci cu apa cuvântului multe suflete ai adăpat;
Bucură-te, că, prin patima ta, multe oi de la înşelăciune ai întors;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 4-lea

Vifor mare şi furtună de prigoană începuse din porunca păgânului Diocleţian, care cu mare urgie îngrozea pe cei credincioşi. Tu, Sfinte Mucenice, de furtuna nedumnezeirii ca un stâlp nemişcat ai rămas, strigând: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Auzind tiranul antipat Domeţian cuvintele tale cele cu multă îndrăzneală pentru mărturisirea lui Iisus Hristos, a poruncit ostaşilor cu mare cruzime să te chinuiască; iar noi te lăudăm, strigând aşa:
Bucură-te, cel spânzurat pe lemn pentru Iisus Hristos;
Bucură-te, căci cu unghii de fier carnea de pe trup a fost dată jos;
Bucură-te, ruşinarea celor ce pe tine te chinuiau;
Bucură-te, arătare jalnică a celor ce pe tine te priveau;
Bucură-te, căci cu unelte ascuţite fâşii de carne de pe tine au scos;
Bucură-te, căci cu adânci brazde trupul tău strujit a fost;
Bucură-te, sfârtecatule până la os în chip jalnic;
Bucură-te, căci în aceste chinuri nu ai gemut şi nici un glas nu ai scos;
Bucură-te, holdă arată pentru Hristos;
Bucură-te, ţarină înfloritoare cu rod preafrumos;
Bucură-te, jalnică privire de mult folos;
Bucură-te, căci oasele tale goale atârnând sângerate au fost;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 5-lea

Stea prealuminoasă pe cerul Bisericii lui Hristos te-ai arătat, şi tortura chinurilor cu mare bucurie pentru El ai răbdat, mărturisind şi strigând: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzând tiranul antipat Domeţian că au slăbit chinuitorii muncindu-te, pe alţii a rânduit şi mai cumplit te-au chinuit. Iar tu, viteazule ostaş al lui Hristos, cu mare bărbăţie ai suferit; pentru care strigăm către tine aşa:
Bucură-te, că iarăşi pentru Hristos ai fost chinuit;
Bucură-te, al Evangheliei stâlp neclintit;
Bucură-te, al tiranilor mustrător neobosit;
Bucură-te, a îngerilor veselie;
Bucură-te, a mucenicilor făclie;
Bucură-te, rana diavolilor cea nevindecată;
Bucură-te, a Ancirei credinţă nesfărâmată;
Bucură-te, suferire de chinuri nemaiauzită;
Bucură-te, corabie, de stânci nesfărâmată;
Bucură-te, pecetea Bisericii cea adevărată;
Bucură-te, al mucenicilor far luminos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 6-lea

Mărturisitor mare al preaslăvitului nume al lui Iisus Hristos la Roma, înaintea păgânului Diocleţian, trimis ai fost şi nesocotind nici chinurile, nici îngrozirile lui, pentru Hristos ai strigat: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Strălucind în tine, Sfinţite Mucenice, raza Preasfântului Duh, când ai stat înaintea păgânului Diocleţian, ai arătat cu cuvinte preaînţelepte deşertăciunea necuraţilor zei şi, apărând tu dreapta credinţă, se cuvine a te lăuda aşa:
Bucură-te, mustrătorule al păgânului Diocleţian;
Bucură-te, biruirea lupului celui viclean;
Bucură-te, că darurile lui Diocleţian le-ai dispreţuit;
Bucură-te, că pe acestea de la Hristos cu slavă le-ai primit;
Bucură-te, doritorule al nemuritoarelor bunătăţi;
Bucură-te, defăimătorule al lumeştilor păgânătăţi;
Bucură-te, că toate le-ai lepădat pentru Hristos;
Bucură-te, vulturul raiului cel preafrumos;
Bucură-te, minte îngerească în trup trecător;
Bucură-te, al groaznicelor chinuri mult suferitor;
Bucură-te, că bătut cu toiege de fier fiind, ţi-a fost de folos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos!

Condacul al 7-lea

Vrând întunecatul Diocleţian prin cuvinte cu vicleşug a te întoarce de la Hristos şi spurcaţilor zei a te închina, tu pe aceia cu mare glas i-ai batjocorit şi lui Hristos I-ai cântat: Aliluia!

23 ianuarie 2023, zi liberă. Ce angajați vor beneficia de liber în prima lună a noului an

Icosul al 7-lea

Arătat-ai, Sfinţite Mucenice, prin cuvinte preaînţelepte, stricăciunea şi neputinţa idolilor pieritori, pentru care cu mare mânie pe tiranul Diocleţian l-ai pornit şi care iarăşi a început a te chinui cumplit; pentru care îţi zicem:
Bucură-te, că gol pe roată ai fost legat;
Bucură-te, că trupul cuţitul roţilor ţi-a sfâşiat;
Bucură-te, că de pe tine carnea, care din nou crescuse, iar se rupea;
Bucură-te, că întru aceste chinuri ajutor de la Hristos ai cerut;
Bucură-te, că ai oprit roţile cu ajutor nevăzut;
Bucură-te, slăbănogirea celor ce roata învârteau;
Bucură-te, spaima celor ce te chinuiau;
Bucură-te, a celor ce priveau cu mirare;
Bucură-te, a chinuitorilor defăimare;
Bucură-te, a lui Diocleţian surpare;
Bucură-te, cerbule al raiului mult setos;
Bucură-te, oaia nerătăcită a lui Hristos;
Bucură-te, Clement mult pătimitorule, Mare Mucenice al lui Hristos! 

Sursă: ziarullumina.ro

 


Patrick, pus la zid de Mihaela, după ce a fost desemnat favoritul publicului în Gală! „Acum, Patrick, e foarte sigur pe el, e cel mai votat” Iată cine a fost fata care i-a luat apărarea!

După ce a fost desemnat cel mai votat concurent, Patrick și-a schimbat atitudinea și unele fete l-au pus la zid! Iată ce controverse răsunătoare s-au iscat in casa fetelor si cine i-a sărit in apărare lui Patrick!

Cookies