• Distribuția: Cu: Gürbey Ileri; Hakan Meriçliler; Semra Dinçer