EDU.ro Rezultate simulare Evaluare Națională 2023: Notele nu se trec în catalog! Cum poți afla ce medie ai obținut?

Author: Sara Andreescu
Actualizat: 30 mar 2023, 09:25

Notele obținute la simulare Evaluare Națională 2023 nu se contestă

Sursa: freepik.com

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 EDU.ro. Elevii află miercuri notele obținute la simularea Evaluării Naționale.

UPDATE:

Rezultate simulare Evaluare Națională. Datele centralizate de Ministerul Educației pe baza rapoartelor furnizate de inspectoratele școlare județene relevă următoarea situație în ceea ce privește notele obținute de elevii claselor a VIII-a care au susținut simularea Evaluării Naționale în perioada 20-22 martie 2023. 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 Limba și literatura română  

Note mai mari sau egale cu 5:  75,3%  (70,53% în 2022)

 

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

 • 1- 4,99: 24,7%

 • 5- 5,99: 14%

 • 6- 6,99: 15,2%

 • 7- 7,99: 17,2%

 • 8- 8,99: 17,3%

  Citește și: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

 • 9- 9,99: 11,4%

 • 251 de elevi (0,2%) au obținut nota 10.

 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 Matematică

 Note mai mari sau egale cu 5:  59,2%  (60,58% în 2022)

 

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

 • 1 - 4,99: 40,8%

 • 5- 5,99: 18,5%

 • 6- 6,99: 13,8%

 • 7- 7,99: 10,4%

 • 8- 8,99: 9,2%

 • 9- 9,99: 6,5%

 • 1.385 de elevi (0,8%) au obținut nota 10.

 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 Limba maternă

Note mai mari sau egale cu 5:  81,7%  (82,45% în 2022)

 

 • Distribuția notelor pe tranșe (exprimată în procente) este următoarea:

 • 1 - 4.99: 18,3%

 • 5- 5,99: 12,7%

 • 6- 6,99: 18%

 • 7- 7,99: 20,9%

 • 8- 8,99: 20,6%

 • 9- 9,99: 9,3%

 • 17 elevi (0,2%) au obținut nota 10.

 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 EDU.ro. Elevii află miercuri, 29 martie notele obținute la simularea Evaluării Naționale 2023, acolo unde au susținut probe scrise la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (în cazul elevilor care au studiat într-una din limbile minorităților naționale).

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 Edu.ro 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 vor fi disponibile joi, 23 martie 2023, potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației. Notele obținute de elevii claselor a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale în perioada 20-22 martie vor fi anunțate individual, de către profesori în clasă. 

Rezultatele obținute de elevi la simulare Evaluare Națională 2023 vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care acestea s-au desfășurat, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 

Rezultate simulare Evaluare Națională 2023 nu se contestă 

Rezultatele la simularea Evaluării Naționale 2023 nu se contestă și nu se trec în catalog, spre deosebire de examenul propriu-zis, acolo unde elevii nemulțumiți de notele obținute pot cere recorectarea lucrărilor.

Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, aceste note pot fi trecute în catalog, anunță Ministerul Educației. 

Până la aflarea rezultatelor oficiale la simulare Evaluare Națională 2023, elevii au avut la dispoziție baremele Edu.ro la Română, Matematică și Limba maternă pentru a verifica variantele corecte de răspuns și pentru a-și calcula, cu aproximație, notele. 

Calendar Evaluare Națională 2023. Perioada de înscriere, probe scrise și afișarea rezultatelor

6 – 9 iunie 2023:  Înscrierea la evaluarea națională

9 iunie 2023:  Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

19 iunie 2023:  Limba și literatura română – probă scrisă

21 iunie 2023:  Matematica – probă scrisă

22 iunie 2023:  Limba și literatura maternă – probă scrisă

28 iunie 2023 (până la ora 14:00):  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

28 iunie 2023 (ora 16:00 – ora 19:00) – 29 iunie 2023 (ora 8:00 – ora 12:00):  Depunerea contestațiilor

Pe ce dată se termină vacanța de Paște pentru toți elevii. Calendar Evaluare Națională și Bacalaureat 2022

29 iunie – 4 iulie 2023:  Soluționarea contestațiilor

4 iulie 2023:  Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor 

Departajarea elevilor cu medii de admitere la liceu 2023 egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere legale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii: 

 1. a) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
 2. b) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
 3. c) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale;
 4. d) media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a.